Europos Sąjungos politikos vaisiai Utenos regione

Spalio 16 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje  (Utenio a. 4, Utena) vyks tarptautinė konferencija ,,EUROPA - REGIONAMS, REGIONAI - EUROPAI".

Konferencijos aktualią programą skaitykite ČIA

Renginio  pradžia - 9.30 val.

Tarptautinę konferenciją ,,EUROPA - REGIONAMS, REGIONAI - EUROPAI", skirtą  Lietuvos narystės  Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti,  inicijavo ir organizuoja Utenos kolegija, remia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Utenos rajono savivaldybė.

Konferencijos tikslas -  didinti visuomenės informavimą apie Europos Sąjungos regioninės politikos įvairiais lygmenimis įgyvendinimą ir Utenos regiono žinomumą remiantis  geraisiais ES investicijų įsisavinimo pavyzdžiais bei plėtoti socialinę partnerystę.

Renginio tematika yra orientuota į ES regioninės politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir Utenos regione aktualijas. Konferencijos metu bus diskutuojama verslo ir mokslo partnerystės, bendruomenių aktyvinimo ir pilietiškumo skatinimo klausimais, dalijamasi gerąja ES struktūrinių fondų teikiamų investicijų įsisavinimo patirtimi.

Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvaus LR Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorius Julius Pranevičius, LR Seimo narė  Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas,  LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas dr. Gediminas Česonis.

Pranešimuose bus pateikiamos Europos Sąjungos ir Lietuvos regioninės politikos įžvalgos, pristatoma Europos Sąjungos investicijų Utenos miestui ir rajonui reikšmė, apžvelgiamos regionų ekonominio aktyvumo didinimo problemos ir galimybės.

Aukštojo mokslo sektoriui atstovaus Wojciech Duranovski, Janusz Korczak (Lenkijos pedagoginis universitetas), Helena Overina  (Latvijos Rėzeknės aukštoji mokykla) bei doc. dr. Vitalija Bartuševičienė ir Aurelija Pelenienė  (Utenos kolegija).  Pranešėjai kels  jaunimo bedarbystės problemas ir ieškos būdų jas spręsti, kalbės apie žinių trikampio (Švietimas - Verslas – Tyrimai) svarbą regionų plėtrai,   pristatys ES paramos aukštajam mokslui rezultatus Utenos regione.

Po plenarinio posėdžio darbo grupėse  vyks diskusija „Utenos regiono ateities vizija: europinė tapatybė ir unikalumas" . Darbo grupių moderatoriai – didelę savo srities darbo patirtį Lietuvoje ir Europoje turintys specialistai.

1-ojoje grupėje nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai diskutuos Ką gali pilietiškai aktyvi bendruomenė? klausimu. Moderatorė Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.

2-ojoje grupėje smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, Utenos Verslo informacijos centro, Verslumo klubų, darbdavius atstovaujančių asociacijų, profesinių asociacijų atstovai kalbės tema Kokia narystės ES įtaka regiono smulkiam ir vidutiniam  verslui? Moderatorė Vijolė Satkauskienė, Utenos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentė.

3-iojoje grupėje ugdymo, švietimo ir mokymo įstaigos atstovai ieškos atsakymo į klausimą Mokymasis visą gyvenimą: mada ar būtinybė?Moderatorė: dr. Vilija Lukošiūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė.

****

Konferencijos organizatorė - Utenos kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Rytų Aukštaitijos regione. Kolegijos projektinė veikla nukreipta studijų proceso gerinimui ir studijų programų kokybės bei tarptautiškumo užtikrinimui ir taip prisideda prie regiono ekonominės plėtros, verslo įmonių konkurencingumo didinimo, padeda spręsti neįgaliųjų, bedarbių socialinės atskirties problemas. 2008-2014 m. m. kolegija  įvykdė (teikėjo teisėmis) ir vykdo 10 ES struktūrinę paramą gavusių projektų. Taip pat kolegija bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, (partnerio teisėmis)vykdydama valstybinės, regioninės reikšmės projektus (per 20 projektų).

Kontaktai dėl detalesnės informacijos:

Aurelija Pelenienė, tel.  +370 687 23 885, el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.