Vakaras MUZIKAI ir ŠEIMAI

39 - tuosius metus pasaulis spalio 1- ąją dieną mini Tarptautinę muzikos dieną. Šia proga pačiose geriausiose scenose, salėse, miestų parkuose ar gatvėse skamba visiems suprantama kalba - muzika.

2014 - ieji metai Lietuvoje paskelbti ekumeniniais Šeimos metais. Kviečiama stiprinti bei remti šeimą, puoselėti jos vertybes ir dvasingumą.

Rugsėjo 29 dieną pasidžiaugti šiomis progomis pakvietė Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka kartu su Utenos Senosios muzikos ansambliu „Vox animae",  muzikos grupe „Gospel" ir Utenos muzikos mokyklos jaunių choru „Ut Re Mio". Kolektyvų vadovė - Virginija Šeduikienė.

Susitikimo pradžioje mokytoja V. Šeduikienė pasidžiaugė susirinkusiais, ypač mokinių tėveliais. Pristatė koncerto koncepciją, ragino visus būti aktyviais klausytojais. Vadovė kelis dešimtmečius dirba Utenos muzikos mokykloje, yra nuolatinė koncertų organizatorė, jaunajai kartai skiepijanti chorinę muziką, atlikimo techniką bei jos augantį populiarumą.

Renginio metu susirinkusieji buvo pakviesti į muzikos pažinimo kelionę, kurios metu rimtai ir šmaikščiai lydėjo Andrius Šukys, kunigas, ansamblio „Vox animae" narys ir dvasios vadovas, daugelio muzikinių pasirodymų režisierius.

Koncerte auditorija atidžiai klausėsi skambančių kūrinių, atsakinėjo į paruoštas užduotis, dėmesingai vertino ir įvertino išskirtinių kūrinių repertuarą.

Vakaro programa buvo padalinta į keturias dalis. Senosios muzikos ansamblis padovanojo a capella atliekamas senąsias ir moderniųjų laikų giesmes bei dainas: C. Baziliko „Ing Tawe", Z. Bružaitės „Ave Maria", T. Ravenscroft „A Round of Three Country Dances in 1".

Antrojoje dalyje jaunosios muzikos mokyklos solistės atliko klasikos kūrinius: Viktorija Laurinėnaitė italų kalba G. F. Handelio ariją iš operos „Alčina", Indrė Zabulytė prancūzų kalba dainavo D. B. Vekerleno pastoralę „Ach, kodėl aš ne papartis?".

„Gospel" grupės solistės - Nomeda Burneikaitė, Viktorija Laurinėnaitė, Akvilė Grašytė ir Martyna Cijūnėlytė pristatė gospel muzikos žanro kūrinius: „Shackles" (muzika A. ir W. Cumpbell) ir „Hallelujah, Salvation and Glory" (akompanavo Greta Deniušytė, dirigavo Indrė Zabulytė ir Nomeda Burneikaitė).

Ketvirtoje koncerto dalyje jaunių choras „Ut Re Mio",  akompanuojant mokytojai Zitai Lukošiūnienei, gausiai susirinkusiems žiūrovams atliko ypatingo subtilumo G. Svilainio išplėtotas lietuvių liaudies dainas, sudėtas į „Pamario dainų" ciklą. Klausytojų širdis jautriai palietė daina „Mama, pakylėk ligi dangaus" (muzika O. Vyšniausko, žodžiai G. Zdebskio), kurią papuošė Utenos muzikos mokyklos mokinio Aurimo Matuzevičiaus solo partijos atlikimas. Vakarą vainikavo choro bei ansamblio atliekama daina „Mūsų vardas - Lietuva" (muzika L. Vilkončiaus, žodžiai Z. Čepulytės ir A. Daškevičiaus).

Valanda, skirta muzikai ir šeimai, susirinkusiųjų širdis pripildė gėrio, šilumos.Taip pat atskleidė subtilų ir sunkų muziko kelią. Parodė jaunų žmonių įvairiapusį muzikinį lavinimą Utenos muzikos mokykloje. Šventėje dalyvavo gausus būrys mokinių tėvų, draugų ir tiesiog muziką mylinčių bibliotekos lankytojų bei svečių.

Parengė Jurgita Gudelienė ir kun. Andrius Šukys