Apie biblioteką, senjorus, gyvenimo iššūkius ir mokymąsi visą gyvenimą

Jau dveji metai Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje renkasi Utenos trečiojo amžiaus studentai. Biblioteka, svetingai atvėrusi duris UTAU, tapo traukos centru senjorams. Jie itin aktyviai dalyvauja savuosiuose renginiuose ir noriai renkasi į bibliotekos organizuojamus.

Sukaupta perspektyvaus bendradarbiavimas patirtis paskatino parengti ir Šiaurės šalių programai NORDPLUS ADULT pateikti projektą  „Mokymasis vėlesniame amžiuje – atraskime kelius mokytis bendradarbiaujant". Projektas buvo finansuotas ir yra sėkmingai įgyvendinamas. Jo tikslas - pagerinti dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimo galimybes mokant vyresnio amžiaus suaugusiuosius, stiprinti tarpinstitucinę partnerystę, dalintis patirtimi ir keistis idėjomis.

Projektas vienija keturių Baltijos šalių ir miestų – Lietuvos (Utena), Latvijos (Ryga), Estijos (Piarnu) ir Švedijos (Lidčiopingas) suaugusiųjų neformalaus švietimo srityje dirbančias institucijas: projektą koordinuoja Utenos trečiojo amžiaus universitetas, kaip partneriai dalyvauja Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Rygos ir Piarnu miestų centrinės bibliotekos, Lidčiopingo savivaldybės viešoji biblioteka, senjorų centras bei švietimo srityje dirbanti institucija "Campus Lidköping".   Projektas startavo 2014 metų birželį ir tęsis iki 2015 metų gegužės pabaigos. Numatyti keturi mobiliųjų darbo grupių susitikimai: Piarnu, Lidčiopinge, Rygoje ir Utenoje.

Pirmajame susitikime 2014 metų rugsėjo 1- 7 dienomis Piarnu mieste -Estijos vasaros sostinėje - komunikabilioji centrinės bibliotekos rinkodaros specialistė Krista Visas rūpestingai globojo bendradarbiaujančių šalių atstovus, tiksliai laikydamasi Estijos partnerių parengtos programos. Po ekskursijos po erdvią šiuolaikinę Piarnu biblioteką, jos fondus sėdome prie diskusijų stalo. Bendravimo kalba - anglų. Kiekvienas dalyvis prisistatė save ir atstovaujamą instituciją. Projekto koordinatorė Laima Lapinienė pristatė projekto tikslus bei uždavinius, ateičiai numatytas veiklas. Susitikimo dalyvius sudomino Utenos bibliotekininkų ir trečiojo amžiaus universiteto bendradarbiavimo idėja gerinant pagyvenusių žmonių mokymą(si) Utenoje. Kiekviena viešnagės diena atskleidė  Piarnu miesto vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymo(si) ir užimtumo ypatumus. Nooruse Maja, pelno nesiekianti organizacija – pamėgta visų kartų susitikimo vieta. Mažutėlė kavinukė, nedidelė rankdarbių paroda – pardavimas, erdvi šokių salė, teatro studija, populiarioji tapybos ant porceliano klasė laukia įvairaus amžiaus lankytojų, kurie vos spėja keistis pagal nustatytą tvarkaraštį. Nooruse Maja direktorius Uudo Laane visą dieną išsamiai atsakinėjo į mūsų klausimus, su didele meile kalbėjo apie Piarnu gyventojų prieraišumą šiai institucijai.

Piarnu profesinio mokymo centras - naujų statinių kompleksas.  Puikiai įrengtose erdvėse ši ugdymo įstaiga ruošia kirpėjus, dailides, statybininkus, baldžius, virėjus, padavėjus, pardavimo vadybininkus, elektroninių prietaisų technikus, sodininkus, automechanikus, miško darbininkus, siuvėjus ir kt. Įdomi detalė: valgykloje maistą gamina patys studentai. Ši institucija ne tik rengia profesinei karjerai jaunimą, bet užsiima ir suaugusiųjų perkvalifikavimu, organizuoja įvairius kursus norintiems tobulėti kuriame nors amate.

Marijos Magdalietės gildija įsikūrusi miesto centre senoviniame name. Mažose dirbtuvėlėse - studijose Piarnu menininkai kuria autentišką meną, amatininkai atgaivina senąsias rankdarbių tradicijas, bendrauja su lankytojais leisdami stebėti kūrybinį procesą, prekiauja savo gaminiais, priima užsakymus. Kasos aparatų nematome... Akį džiugina preciziški odos dirbiniai, nėriniai, bižuterija, mezginių raštai, saviti keramikos kūriniai. Pirmame aukšte gildijos galerijoje eksponuojami meno kūriniai ir rankdarbiai. Atgaiva akiai ir širdžiai.

Modernus Piarnu muziejus pasakoja 11.000 metų krašto istoriją. Muziejaus pasididžiavimas - „akmens amžius Madona". Jai 8000 metų. Tai seniausia žmogaus formos skulptūra Skandinavijos ir Baltijos jūros regione. Garsūs ir kiti eksponatai: 14-ojo amžiaus prekybos laivo fragmentas bei po stiklinėmis grindimis užkonservuotos archeologinės miesto vartų liekanos. Pro tuos vartus kadaise keliavo žmonės su prekėmis iš Piarnu uosto į Hanzos miestus.

Kurgjos apylinkėse gėrėjomės K. R. Jakobsono ferma. Ji įkurta 19 amžiuje Estijos nacionalinio atgimimo metu. Karvės, avys ir arkliai vis dar laikomi ūkyje. Atkurti senieji pastatai: tvartas, malūnas, prižiūrimi daržai, javų laukai, sode obelų šakos svyra nuo vaisių naštos. Fermoje organizuojami įvairūs renginiai: kiekvienas gali pasimokyti arti žemę - tai Ūkio darbo diena, derliaus nuėmimo darbai laukia Rudens fermoje, Kalėdų šventė ūkyje tapo tradiciniu renginiu. Ūkyje iš ekologiškų produktų darbuotojai gamina skanų estišką maistą. Tereikia iš anksto užsisakyti.

Grįždami aplankėme Viandros miestelio biblioteką - nedidelio miestelio pasididžiavimą. Mūsų laukė ilgos diskusijos apie biblioteką kaip daugiafunkcinį veikos centrą bei sektinas pavyzdys, kaip racionaliai naudoti puikaus statinio erdves.

Atsisveikinant projekto dalyviai užrašė savo mintis.

Heinike Sinijarv - Piarnu centrinės bibliotekos direktorė: „Tai pirmoji mūsų bibliotekoje priimta tarptautinė delegacija. Suintrigavo ir sudomino Utenos bibliotekos ir trečiojo amžiaus universiteto bendradarbiavimo galimybės pritraukiant vyresniojo amžiaus lankytojus ir skaitytojus, susidraugavome su Rygos bibliotekininkais. Numatėme darbo vizitą 2015 metų rugpjūtį. Spalio mėnesį biblioteka organizuos pagyvenusių žmonių mokymų savaitę. Galimi ir ilgalaikiai susitarimai".

Daiga Berzinia - Rygos centrinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja: „Pamačiau, kaip dirba Estijos bibliotekos, kokias paslaugas žmonėms teikia kitos institucijos (muziejai, trečiojo amžiaus universitetas, ugdymo įstaigos)".

Santa Rukmane - Rygos centrinės bibliotekos darbuotoja: „Čia aš pirmąkart. Pamilau Pärnu. Jei ne lietuvė Laima (Lapinienė) ir puikus projektas, numatęs mobilumo galimybes, aš nebūčiau su jumis ir nekalbėčiau apie visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Aš radau naujų idėjų, taikysiu jas darbe".

Lennart Franden - Lidčiopingo ugdymo įstaigų tarptautinis koordinatorius: „Ateičiai geriausių dalykų atsirinkau ir užmezgiau naujus draugiškus santykius. Pasidalinau patirtimi ir žiniomis. Kaip svarbu mūsų  organizacijos, mūsų meistriškumas ir ilgalaikiai puikūs draugai ".

Krista Visas - Piarnu centrinės bibliotekos rinkodaros specialistė: „Tikiuosi, kad Piarnu paliko jums gerą įspūdį. Tikiuosi, kad įgijote naujos mokymosi visą gyvenimą patirties".

Carola Fredriksson - Lidčiopingo miesto bibliotekos darbuotoja: „Puikiai praleistas laikas, nauja pažintis su projekto dalyviais, kiek daug puikių dalykų yra gyvenime. Aš patobulėjau ir supratau, koks svarbus yra mokymasis visą gyvenimą". Projektas mane pakylės ir tapsiu tobulesne asmenybe".

Tobias Bergtsson - Lidčiopingo miesto bibliotekos direktorius: „Fantastiška susitikti su kitų šalių kolegomis. Puiki programa, kurią sudarė Krista. Namo parsivežu  įkvėpimą ir puikių idėjų. Tikiuosi, visi susitiksime kitąkart".

Cecilia Larsson - Lidčiopingo senjorų centro darbuotoja: Tai buvo puiki savaitė. Daug sužinojau apie Estiją. Ateityje sužinosiu apie Uteną ir Rygą. Aš dirbu su pagyvenusiais žmonėmis, todėl buvo įdomu sužinoti apie trečiojo amžiaus universitetą".

Vida Garunkštytė – Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė: nesitikėjau, kad taip aktyviai diskutuos projekto dalyviai. Ir Facebook'e  projekto idėjos gvildenamos. Smagu".

Rasa Sliesoriūnienė,

Utenos trečio amžiaus universiteto Menų fakulteto dekanė

Nuotraukos Rasos Sliesoriūnienės ir Lennart Frändén