Nauji atradimai, įgūdžiai, žinios ir kompetencijos jaunimui skirtame projekte „Pasitikėk savimi“

Pasitelkus visą būrį partnerių ir nevyriausybinių organizacijų šalies rajonų savivaldybėse š.m. sausio mėnesį prasidėjo Lietuvos darbo biržos socialinis projektas „Pasitikėk savimi".

Jis skirtas nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgūdžių stokojantiems 16 - 25 metų jaunuoliams, kuriems projekto laikotarpiu teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į 3 ir 6 mėnesių trukmės Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programas. Jų metu siekiama paskatinti jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą ir dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje, stengiamasi jaunuoliams suteikti kuo daugiau naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų, reikalingų darbui.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį", įsitraukė į šį projektą suteikdama jauniems žmonėms galimybę ugdyti jų darbui reikalingus informacinių technologijų ir bendravimo virtualioje erdvėje  įgūdžius. Šių mokymų  programa sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: informacinių ir ryšių technologijų pagrindų, komunikavimo internete bei dokumentų rengimo. Pirmojoje dalyje įtvirtinamos bei standartizuojamos technologinės naudojimosi kompiuteriu žinios, antrojoje – supažindinama su konkrečioms e. paslaugomis, saugiu elgesiu internete bei savo privatumo saugojimu, o  trečioji dalis skirta teksto, skaičiuoklės bei pateikčių dokumentų rengimui. Mokymų metu jaunuoliai kviečiami išmokti mokytis nuotoliniu būdu  – jiems pristatomi  nemokami asociacijos „Langas į ateitį" parengti ir palaikomi nuotoliniai kursai, kurie bendrovei  Microsoft  finansuojant  teikiami nuo 2011 m. Jaunuoliai turi galimybę pasitikrinti savo žinias ir išbandyti naują tarptautinį socialinį tinklą darbo ieškančiam jaunimui YOUROCK (http://yourock.jobs).

Dalyvavimas šiame projekte man dar kartą patvirtino, kad jaunimas labai daug žino ir naudojasi informacinėmis technologijomis  ir čia jų mokyti nieko nereikia, nes dalyvių tarpe buvo ir tokių, kurie baigę IT bakalauro studijas universitete. Liūdniausia, kad jie neranda darbo, o kai kurie motyvacijos jo ieškoti. Sveikintina tai, kad projekte jaunimas daug bendrauja, dalyvauja įvairiose veiklose bei įstaigose, organizacijose. Bibliotekoje dalyviai tikrino savo IT žinias, noriai tarpusavyje dalinosi informacija bei patarimais bendraujant socialiniuose tinkluose, naudojantis e. paslaugomis, asmeninės informacijos saugojimu, kai kurie džiaugėsi pirmą kartą apsilankę bibliotekoje, susipažinę su jos paslaugomis bei galimybėmis.

Nuo projekto pradžios Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko jau 3 mokymų etapai, kurių metu informacinių technologijų mokymuose dalyvavo 28 jaunuoliai. Vertindami mokymus 45 proc. dalyvių nurodė, kad  naudingiausia jiems buvo išmokti naudotis Microsoft Office Skaičiuoklės (ang. Excel ) ir Pateikčių rengimo (ang.PowerPoint)  programomis.  Apie  84 proc. dalyvių teigiamai įvertino savarankiškas nuotolinių kursų užduotis  ir pažymėjo, kad ateityje ketina panaudoti mokymuose įgytas žinias.

Dalyvaudama projekte „Pasitikėk savimi" Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka prisideda ir prie Nacionalinės skaitmeninės koalicijos siekiamų tikslų bei uždavinių. Projektas tęsis iki 2015 m. gegužės mėnesio.

Dainora Narkūnienė