Mentorių mokymai bibliotekininkams

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su partneriais 2013–2015 m. įgyvendina valstybės projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui". Projekte dalyvauja Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kuri prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo ir prevencijos.

Projektu siekiama organizuoti savanorišką jaunimo veiklą Lietuvos bibliotekose bei plėtoti kultūrinį ir pilietiškumo ugdymą. Organizuojamos savanoriškos veiklos praktikos bibliotekų veiklos baruose, o į savanoriškos veiklos praktikas įtraukiamas jaunimas nuo 18 iki 29 m., nedalyvaujantis darbo rinkoje bei nesimokantis.

Projekto metu į Lietuvos bibliotekas tikimasi pritraukti per 500 savanorių. Savanoriams bus suteikta galimybė organizuoti įvairius renginius, užimti vaikus, vykdyti kraštotyrinę veiklą, organizuoti garsinius skaitymus bei prisidėti prie specialiai akliesiems skirto 3D spausdinimo. Savanoriškos veiklos praktikos organizavimui parengta savanoriškos veiklos praktikos programa bei apmokyti bibliotekininkai, kurie bus mentoriai (asmenys, tiesiogiai atsakingi už savanoriškos veiklos praktikos organizavimą ir pagalbą).

Spalio 14–17 dienomis Anykščiuose vyko darbo su savanoriais mentorių rengimo mokymai. Tai vienas iš projekto etapų. Mokymų metu buvo paruošta 40 bibliotekininkų iš visos Lietuvos, kurie ves praktiką savanoriams savo bibliotekose. Taip pat pristatytas projektas ir bibliotekose planuojamos įgyvendinti penkios savanoriškos veiklos programų temos bei veiklos: kraštotyra (organizuojama vasaros stovyklos forma), renginių ir parodų organizavimas bibliotekoje, garsiniai skaitymai lankytojams, vaikų užimtumo organizavimas bei 3D modeliavimas informacinėmis technologijomis.

Lapkričio 26–29 dienomis Birštone vyko antrasis projekto etapas – savanoriškos veiklos praktikos bibliotekose programos kūrimas. Iš 40 bibliotekininkų mentorių buvo atrinkta 20, kurie tapo lektoriais/ekspertais. Mokymų metu lektoriai generavo savanoriškos veiklos praktikos idėjos ir praktinį jų įgyvendinimą, galiausiai buvo parengta savanoriškos praktikos programa. Mokymuose 3D specialistas supažindino su 3D technologijų panaudojimu projekto veiklose. Programos kūrime ir mentorystės mokėsi ir Utenos A. ir M. Miškinių VB vyr. bibliotekininkė Dainora Narkūnienė, kuri sieks įjungti savanorius į praktiką savo bibliotekoje.

Mokymus vedė bei programos kūrimą koordinavo lektorės Almanė Pakrijauskaitė ir Betina Gartner. Projektu siekiama spręsti augančios bedarbystės jaunimo tarpe problemą. Bibliotekojejaunimas įgis savanoriškos veiklos teorinių ir praktinių žinių, profesinių žinių, papildomų kompetencijų kultūrinės veiklos, kūrybiškumą lavinančio modeliavimo kompiuterinės technikos pagalba, socialinių ir švietimo paslaugų, prisitaikymo prie darbo rinkos srityse. Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio.

Parengė Dainora Narkūnienė