Išleista poetės Reginos Katinaitės - Lumpickienės poezijos knyga

Išleista nauja uteniškės poetės Reginos Katinaitės – Lumpickienės poezijos knyga UNDENIU UGNIU ŽALYNAIS.

Tai poezijos rytų aukštaičių patarme parinktinė, sudaryta iš knygų Gegutės abrūsėliai (2005), Paraič nama ( 2009) ir pluoštelio naujų eilėraščių; prie knygos yra pačios autorės skaitomų eilėraščių kompaktinė garso plokštelė.  Knygą išleido Komonada, redaktorius Alvydas Katinas, dailininkė Miglė Datkūnaitė, CD įrašė Audrius Šimkūnas.

Knygos pristatymas visuomenei vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje rudenį.