Metinis Moksleivių akademijos Civitas suvažiavimas Vilniaus universitete

Birželio 19 d. Vilniaus universitete vyko metinis Moksleivių akademijos Civitas suvažiavimas, kuriame dalyvavo Kėdainių, Pakruojo, Vilniaus ir Utenos klubai.

Jau antrus metus  susitikime dalyvavo Utenos A. Šapokos gimnazistai. Dauniškio gimnazijos moksleiviai vyko pirmą kartą. Šių kelionių organizatorė - Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja, akademijos kuratorė Regina Mikalauskienė, kurios iniciatyva bibliotekoje ir įsikūręs minėtas klubas. Suvažiavimą organizavo Pilietinės visuomenės institutas. Moksleivius sutikęs VU doc. dr. Darius Kuolys džiaugėsi, kad šįkart turėsime galimybę „iššniukštinėti" Vilniaus universitetą, jo muziejų, pasikalbėti apie literatūrą kitaip.

„Iš tikrųjų tautinę bendruomenę, mus kaip tautą, lietuvius ir visuomenės žmones, kuria tam tikri tekstai, tam tikras literatūrinis pasakojimas. Nors mes to ir nepastebime, bet padaro mus tam tikros visuomenės žmonėmis – mus suvienija, sujungia", - kalbėjo docentas D. Kuolys pristatydamas moksleiviams dienos programą, susitikimo tikslą bei lektorius: dr. Mindaugą Kvietkauską, kuris skaitė paskaitą „Kodėl verta atrasti Lietuvos kitakalbę literatūrą" ir prof. Viktoriją Daujotytę, kuri skatino pasvarstyti „Kuo mums svarbūs nepažinti Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Justinas Marcinkevičius?".

Po paskaitų gimnazistai kartu su lektoriumi D. Kuoliu, Pilietinės visuomenės instituto direktore Ieva Petronyte, „šniukštinėjo" Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto kiemelius ir auditorijas. Vaikščiojo M. K. Sarbievijaus, Č. Milošo, V. Krėvės, V. Mykolaičio - Putino takais, lankė universiteto kiemelius, B. Sruogos, M. Martinaičio, K. Donelaičio bei kt. auditorijas.

Aplankė Vilniaus universiteto Mokslo muziejų, grožėjosi Šv. Jonų bažnyčios architektūra bei istorija. Ekskursijos kulminacija – Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio dalis - Šv. Jonų bažnyčios varpinė, kuri pastatyta 1600 – 1610 m. Užlipę į 45 metrų aukščio apžvalgos aikštelę, gėrėjosi senamiesčiu bei Vilniaus begalybe.

Susitikimo pabaigoje gimnazistams įteikti Moksleivių akademijos Civitas pažymėjimai, o Utenos mokyklos organizatorei R. Mikalauskienei padėkos raštas už pagalbą organizuojant Lietuvos viešojo gyvenimo studijų kursą Utenos Moksleivių akademijoje Civitas 2012 – 2013 m.m. Utenos moksleiviai džiaugėsi iš arčiau pažinę Vilniaus universitetą: pasėdėję unikaliose vardinėse auditorijose, pajutę mokslo dvasią, išklausę akademikų paskaitų bei iš paukščio skrydžio pasigrožėję „senaisiais Vilniaus stogais".

Parengė Dainora Narkūnienė