Ir vėl knygų šalyje

Knygų yra pačių įvairiausių: plonų, storų, sunkių, įdomių ir nuobodžių, linksmų, liūdnų, bauginančių ir gelbėjančių. Kiekviena jų randa kelią į žmogaus širdį, jei pasitaiko po ranka tinkamu metu ir tinkamoje vietoje.

Bet kartais  negalime rasti to „kažko" savo  knygų lentynoje, kurioje toli gražu puikuojasi ne paskutinių leidimo metų, o klasika tapusios knygos.  Tad norint  susipažinti su tuo, kas sukuriama čia ir dabar, verta pasinaudoti bibliotekos paslaugomis.

Užpalių biblioteka per 2012 metus gavo 1266 knygas: grožines, informacines ir knygas, skirtas vaikams. Bibliotekos fondo padidėjimui įtakos turėjo uždaroma Utenoje vaikų biblioteka „Jono ir Marijos Sinių namai". Mes, bibliotekininkės,  ne vien tik laukiame, kada fondus papildys Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka ar Užpalių gimnazija, bet ir pačios ieškome galimybių, kad  naujausia literatūra būtų mūsų bibliotekoje.  Tai darome inicijuodamos ir dalyvaudamos įvairiose akcijose. Viena iš jų - Metų knygos rinkimų akcija, kurią inicijuoja  Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija. Akcijos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - knygų kategorijose. Kiekvieną rudenį, jau šeštus metus, rašome projektus dalyvauti rinkimuose ir, žinoma, kad gautume knygų rinkinius.  Šiais metais Užpalių biblioteka gavo paauglių ir suaugusių Metų knygų rinkimams skirtų knygų komplektus.  Tačiau mes negalėjome nedalyvauti ir vaikų metų knygos rinkimuose, nes tai mūsų pati skaitlingiausia skaitytojų grupė. 

Kiekvienais metais, organizuodamos Metų knygos rinkimo renginius be tradicinės veiklos -  informacijos sklaidos, knygų tylaus ir garsinio skaitymo, aptarimų -  ieškome ir naujų veiklos formų.

Knygų, pretenduojančių tapti Vaikų metų knyga, buvo penkios. Pirmo, informacinio renginio metu  supažindinome 1-5 klasių mokinius ir priešmokyklinės grupės vaikus su Metų knygos rinkimų akcija, atrinktomis  knygomis ir pakvietėme savanorius vaikus kiekvieną ketvirtadienį pristatyti pasirinktą knygą draugams. Reklama prasidėjo sausio 10 dienos ketvirtadienį ir vyko iki vasario 7 - osios. Taip pat ketvirtadieniais po pamokų kvietėme vaikus dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „Knygos viršelis kitaip". Jų metu mažieji mūsų bibliotekos lankytojai turėjo galimybę pasitelkę savo fantaziją, plastilino ir įvairių kitų medžiagų pagalba pagaminti patikusios knygos viršelį. Dalyvavo 25 vaikai,  kurių darbeliai dabar puikuojasi parodos lentynose bibliotekoje. Labai noriai vaikai skaitė knygas namuose su tėveliais. Vasario 8 dieną pakvietėme mažuosius į Knygos šventę, kurios metu rinkome mūsų bibliotekos Vaikų metų knygą. Renginio metu  buvo išdalintos personažų iš knygų penketuko figūrėlės, „atėjo" ir pačios knygos, kurias demonstravo penktokai. Knygelės buvo pasipuošusios balionais. Priminėme, kad jau visos knygos aptartos ir vaikai ateidami jau turi savo nuomonę, už kurią balsuos. Pristatėme komisiją: ketvirtokus Marių, Samantą, Viktoriją ir mokytoją Birutę. Padėkojame visiems, kurie pristatė knygas: IV klasės mokiniui Mariui Pranaičiui,  V kl. mok. Arūnui Kubiliūnui, IV kl. mokinėms Samantai Sidabraitei ir Viktorijai Tamulytei, II kl. mokiniams  Jorūnui Janaudžiui ir Karolinai Selvenytei, III kl. mokiniams Medeinai Maniušytei, Vytautui Juškai, Karoliui Sirvydžiui, Gintarei Masiulytei, Dovilei Rimaitei ir pirmokui Juventui Trakui. Kalbėjome  apie „Knygos viršelį kitaip", apdovanojome kūrybinių dirbtuvių dalyvius, padėkojome mokytojoms O. Sirvydienei, B. Damauskienei, S. Šližiui, V. Pranaitienei, muzikos mokytojai A. Pūdymaitienei. Skambėjo vaikų atliekami muzikiniai kūriniai. Vaikai Metų knyga išrinko K. Kasparavičiaus „Sapnų katytę".

Paauglių knygas pirmiausia perskaitė, aptarė klubo „Atvirumo valanda su knyga" narės ir  paruošė pristatymus. Su  paaugliams Metų knygos rinkimams pristatytomis  knygomis buvo supažindinti šeštokai, septintokai, aštuntokai, devintokai. Apie K. Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo" pasakojo  Ig klasės Viktorija Nikitina, jai vėliau talkino 6 klasės mokinės Elzė Šližytė ir Greta Skardžiūtė, apie U. Kaunaitės „Sudie, rytojau" pasakojo I g klasės mokinės Judita Laurinėnaitė ir Agnė Gražytė. Paaugliai savo balsus atidavė  K. Gudonytės knygai „Ida iš šešėlių sodo".

Šiais metais pirmą sykį rinkome Metų knygą  ir suaugusių tarpe. Knygų buvo šešios. Klubo „Geras skonis" moterys skaitė knygas, po to susirinkusios  pristatinėjo jas, aptarinėjo, skaitė ištraukas ir bandė išspręsti rebusą, kas yra gera literatūra. Ar ją apsprendžia literatūrologai kokybiškais literatūros kriterijais,  visiškai atsiribodami nuo tiek knygynų, tiek leidyklų sudaromų perkamiausių knygų ar autorių dešimtukų. Ir ar tikrai tie dešimtukai  neliudija knygos kokybės. Ypač diskusija paaštrėjo pristatant A. Jakučiūno „Lalagę". Jeigu knyga yra sunkiai nesuprantama ir nepadedanti atgauti jėgas, maloniai praleisti laisvalaikį po darbo grįžusiam žmogui, tai ar ją galima vadinti gera, o tuo labiau laikyti populiaria. Jeigu tik pagal tokius kriterijus vertinsime knygas, o nekreipsime dėmesio į paprastų žmonių skaitomiausias, tai ir sociologiniai tyrimai, kad Lietuvoje knygas skaito apie 33 procentų gyventojų yra toli gražu neteisingi.   Užpaliuose Metų knyga suaugusių tarpe išrinkta A. Šlepiko „Mano vardas - Marytė".

Metų knygos rinkimų apžvalgą Užpalių bibliotekoje norisi užbaigti mūsų visų mylimo poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiais: „Žmogaus santykis su knyga visada individualus, visada paslaptingas aktas, kurio rezultatai neišmatuojami ir nepasveriami. Jie gyvena su žmogumi, tiksliau pasakius, jie reiškiami žmogaus poelgiu, nusiteikimu, žodžiu, o gal ir žygdarbiu. Perskaityta knyga visam laikui pasilieka mumyse, nuolat, mums net nežinant, materializuodamasi įvairiomis mūsų fizinio ir dvasinio gyvenimo formomis. Vadinasi, knyga gimsta ne tada, kai ji atsistoja knygyno vitrinoje, o kai ją perskaito pirmasis žmogus'.

Vida Juškienė, Rena Šliogerienė