Lietuvių kalbos ir kultūros kursai studentams, dėstytojams ar mokslo darbuotojams iš Ukrainos

Utenos kolegija kviečia mokslo ir studijų institucijų studentus, dėstytojus ar mokslo darbuotojus, visų sričių švietimo sistemos darbuotojus,  pasitraukusius iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Nuoroda LT https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/1236-lietuviu-kalbos-ir-kulturos-kursai-studentams-destytojams-ar-mokslo-darbuotojams-is-ukrainos 

Nuoroda EN https://www.utenos-kolegija.lt/en/article/1237-lithuanian-language-courses-for-ukrainian-students-researchers-and-educators