Pažvelkime į sausio 13-osios įvykius jaunuolio akimis

Sausio 11 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka lankytojus pakvietė į susitikimą su kraštiečiu, pulkininku Aleksiejumi Gaiževskiu ir jo knygos „Tarp dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai, 1991-1992" pristatymą.

Aleksiejus Gaiževskis gimė ir augo Utenos rajone, tarnavo Mokomajame junginyje, buvo atrinktas į pirmąjį Lietuvos kariuomenės specialios paskirties oro desanto būrį. Dalį tarnybos tarnavo mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Algirdo batalione, vėliau Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione. Po to buvo rotuojamas į LDK Vytenio (Marijampolėje) batalioną štabo viršininku, o dar vėliau tapo ir to paties bataliono vadu. Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui. Dalyvavo dviejose tarptautinėse operacijose Afganistane. 2018-2021 buvo Lietuvos atstovas strateginėje NATO vadavietėje JAV. Nuo šių metų rudens jis yra Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos viršininkas.

Prieš susirinkusius nukeliant 31-erius metus atgal, į atsiminimų kelionę, į savo kario gyvenimo istoriją, svečias renginį pradėjo padėka visiems esantiems bibliotekos salėje ir buvusiems sausio 13-osios įvykiuose. „Tą dieną, vienu ar kitu būdu, dalyvavome visi, mintimis, skaitant spaudą, žiūrint žinias ir kitaip prisidėdami, todėl ačiū jums." Sausio 13-oji viena svarbiausių dienų Lietuvos istorijoje, o tautiečiai, kurie paaukojo savo gyvybes vardan laisvės yra verti didžiausios pagarbos. Pulkininkas Aleksiejus pasakoja, jog tą dieną, būdamas vos 17-kos, draugui pasiūlius, jis autobusu išvažiavo nuo dabartinės Utenio aikštės į Vilnių, į istorinę kelionę. Tuo metu net neįtarė, kas laukia ir kaip pasikeis jo gyvenimas. Pasiekus Vilnių, autobusą pasitiko šaukiančių žmonių minia. Vaikinas nesuprato kur pateko ir tik palipus ant stogo, pamačius žmonių jūrą pajautė, kad tai yra jo vieta ir būtent tada viduje pajautė kario dvasią. Per sausio įvykius 1991 m., kenčiant šaltį, vedamas tikėjimo ir meilės tėvynei kartu su tūkstančiais žmonių jis saugojo parlamentą.

Kaip gerb. Aleksiejus pasakoja, laikotarpis nuo sausio įvykių iki birželio buvo vienas įdomiausių etapų jo gyvenime. Jis labai didžiuojasi, jog turėjo unikalią galimybę kurti ir būti Lietuvos istorijos dalimi. Vyras iki šiol einant pro Lietuvos Respublikos vėliavą, atiduoda jai pagarbą, nes jis buvo vienas iš žmonių, kurie už ją kovojo. Tuo pačiu dėkoja valstybei, kuri davė galimybę ją ginti ir kurti istoriją kartu. Apie šį pulkininko Aleksiejaus Gaiževskio gyvenimo laikotarpį ir yra knyga „Tarp dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai, 1991-1992". Siekdamas užmegzti pokalbį su žiūrovais knygos autorius uždavė klausimą: „Ką jums reiškia pavadinimas „Tarp dangaus ir žemės" asmeniškai?". Žiūrovai susimąstė, tačiau pasisakyti drįso nedaugelis. Tuomet gerb. Aleksiejus pasidalino skaudžiausiomis istorijomis – apie artimų draugų netektis. Jis atviravo, jog tik atrodo, kad karys visada viskam pasiruošęs, o realybė yra kitokia. Laikotarpis, kuris aprašomas knygoje, kariams buvo labai sunkus, nebuvo psichologų ir reikėjo mokėti susitaikyti su netektimis patiems. Tačiau visus draugus gali nešiotis su savimi, širdyje, visi jie yra tarp dangaus ir žemės, būtent todėl knyga ir pavadinta taip, ji skirta prisiminti kiekvieną kuris buvo kartu ir gynė tėvynę, atviravo pulkininkas.

Renginio pabaigoje visi žiūrovai galėjo užduoti klausimus, tačiau vienas klausimas išsiskyrė iš visų, jį uždavė mergina iš Utenos šaulių Žalčio 909-osios kuopos: „Ar norėtumėte grįžti į tą laikotarpį ir, ar ką nors pakeistumėte?". O į jį svečias atsakė: „Tikrai nenorėčiau ir mes su visa Lietuvos kariuomene stengiamės padaryti taip, kad daugiau niekada nereiktų grįžti. Nepaisant to didžiausia atsakomybė tenka jaunimui, mūsų iškovotą laisvę išlaikyti, o ką noriu aš susigrąžinu prisiminimais ir palaikydamas ryšį su man brangiais žmonėmis."

Dėkojame kraštiečiui, pulkininkui Aleksiejui Gaiževskiui už nuoširdų, atvirą, pamokantį susitikimą ir galimybę išgirsti gyvą istorijos liudijimą. Puoselėkime ir džiaukimės laisve, juk atmintis gyva, nes liudija.

Beatričė Navarskaitė