Biblioteka įgyvendins kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektą

Biblioteka pradeda įgyvendinti projektą „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas".

Projekto tikslas - išplėsti Utenos regiono kultūros darbuotojų žinias apie interneto komunikacijos svarbą ir jos pritaikymą vartotojų poreikiams, supažindinti su optimizuoto interneto galimybėmis, paskatinti kūrybiškumą bei praktinių veiklų metu sukurti patrauklesnius regiono kultūros įstaigų komunikacijos internete modelius.

Projekto poreikį ir aktualumą apsprendė tai, jog kultūros įstaigoms nepakako žinių populiarinti savo paslaugas panaudojant šiuolaikines interneto galimybes ir taip pritraukti daugiau kultūrinių paslaugų vartotojų.

Įgyvendinus projektą bus sustiprintos kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijos šiose srityse:

  1. Interneto komunikacijos pritaikymas vartotojų poreikiams, optimizuoto interneto galimybės.
  2. Išradingos komunikacijos su įvairiomis tikslinėmis auditorijomis būdai.
  3. Socialinių tinklų, mobilių aplikacijų bei įvairių interaktyvių platformų naudojimo ypatumai.
  4. Komunikacijos internete saugumas ir teisiniai aspektai.

Projekte dalyvaus 18 specialistų iš šešių Utenos regiono savivaldybių - Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų. Mokytis bus pakviesti kultūrinių veiklų organizatoriai, viešųjų ryšių specialistai, interneto svetaines ir profilius socialiniuose tinkluose prižiūrintys darbuotojai, įstaigų bei padalinių vadovai.

Kvalifikacijos kėlimo kursai bus pagrįsti nuosekliu moduliniu mokymusi bei gautų žinių pritaikymu praktinės veiklos procese.

Besimokantieji ne tik įgis žinių, bet ir atliks savo interneto svetainių bei profilių socialiniuose tinkluose analizę, sugeneruos idėjas jų tobulinimui, kurias palaipsniui įgyvendins. Ilgalaikėje perspektyvoje tai leis efektyviau komunikuoti su kultūros paslaugų vartotojais, pagerins kultūrinės informacijos sklaidą ir padidins kultūros paslaugų vartotojų skaičių.