Video tiltas Utena - Virdžinija (JAV)

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka kviečia  į pokalbį su uteniškiu pulkininku Aleksiejumi Gaiževskiu, kuris vyks balandžio 28 d. (trečiadienį) 17.30 val. bibliotekos „Facebook" puslapyje. Svečią kalbina bibliotekininkė Jurgita Gudelienė.

Pulkininkas Aleksiejus Gaiževskis

Gimė 1973 m. vasario 7 dieną šalia Alaušų ežero (Utenos raj.) Mokėsi Plepesiškių pradinėje mokykloje (Utenos raj.), toliau Sudeikių nepilnoje vidurinėje, Utenos profesinėje techniko mokykloje. Tarnybą Krašto Apsaugos Departamente pradėjo 1991 metais.  Tuomet jam buvo 17 metų.

Aleksiejus dalyvavo Sausio įvykiuose 1991 metais saugant parlamentą. Tarnavo Mokomajame junginyje, buvo atrinktas į pirmąjį Lietuvos kariuomenės specialios paskirties oro desanto būrį. Dalyvavo eilėje kovinių operacijų Lietuvoje 1991 - 1993 metų periodu. Didesnę tarnybos dalį tarnavo „Geležinio vilko" brigadoje, žvalgybos būryje bei vėliau II-oje desantinėje kuopoje Algirdo batalione. Buvo paskirtas į Artilerijos batalioną, toliau rotuojamas į LDK Vytenio (Marijampolėje) štabo viršininku, o dar vėliau tapo ir to paties bataliono vadu. Tarnavo kovinių operacijų paramos skyriaus viršininku Jungtiniame Štabe, virš trejų metų vadovavo Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, tris metus vadovavo DLE Jonušo Radvilos Mokomajam pulkui. Virš 30 metų tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpyje karininkas dalyvavo dvejose tarptautinėse operacijose Afganistane 2005-2006 ir 2011-2012 metų periodais.

Hobiai: medžioklė, motociklai, koviniai menai, parašiutizmas, knygos, dokumentiniai ir meniniai filmai.

Šeima: vedęs nuo 1995metų, žmona Svetlana, turi 2 dukras: Ronetą (1998) ir Laurą (2007).

Užsienio kalbos: Lietuvių – gimtoji, Rusų – laisvai, Anglų – NATO STANAG 6001 – 2332, Prancūzų – bazinis lygis.

Profesinė patirtis: Tarnybą Krašto Apsaugos Sistemoje (KAS) pradėjo Sausio mėn. 1991 metais. Aleksiejus Gaizevskis buvo paskirtas į naujai suformuotą karinį vienetą - Mokomąjį Junginį šaulio pareigas. Neužilgo tame pačiame vienete jis yra paskiriamas kovinės savigynos instruktoriaus padėjėju. 1991 metų pavasarį dalyvauja atrankoje į specialios paskirties būrį ir yra atrenkamas bei kartu su naujai suformuotu Specialios Paskirties Oro Desanto Būriu (SPODB) yra išsiunčiamas į Pociūnus kur dalyvauja specialiajame koviniame parengime. 1991 metų pabaigoje, prasidėjus Lietuvos kariuomenės šauktinių karių rengimui, specialios paskirties būrys išformuojamas ir Aleksiejus paskiriamas į Algirdo motodesantinį batalioną (Geležinio vilko brigadoje) II-ą motodesantinę kuopą, skyriaus vado pareigas. 1992 atsisako karinio laipsnio ir dalyvauja naujai formuojamo žvalgų būrio atrankoje. Surinkęs pakankamai balų tampa skyriaus vadu ir jaunesniojo puskarininkio laipsnis atstatomas. 1993 skiriamas tarnauti į II-ą motodesantinę kuopą kuopininko pareigas. Tais pačiais metais suteikiamas jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskiriamas į Autotransporto kuopą būrio vadu. Nuo 1996 iki 1997 tampa kuopos vadu ir vadovauja tai pačiai Autotransporto kuopai.  1997 iki 2001 periodu tarnauja karių ir civilių bendradarbiavimo skyriaus viršininku Algirdo batalione (Geležinio vilko brigadoje) su trumpu paskyrimu į degalų tarnybos viršininko pareigas (6 mėnesiams). Nuo 2001 iki 2003 laikinai vadovauja naujai formuojam Generolo Romualdo Giedraičio Artilerijos batalionui, būnant logistikos karininko pareigose. 2003 metais paskiriamas tarnauti į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio motorizuotąjį pėstininkų batalioną – štabo viršininko/bataliono vado pavaduotojo pareigas (būnant pirmų metų kapitonu). Vytenio batalionas transformuojamas į bendrosios paramos logistikos batalioną ir 2007 metais karininkas paskiriamas batalionu vadu. 2009 metais (baigus JAV vadų ir generalinio štabo karininkų koledžą) paskiriamas tarnauti į LK gynybos štabą operacijų valdybą J3 skyrių, Operacijų ir Kovinės Paramos Skyriaus (OKPS) viršininku, specializacijos: oro gynyba, karo inžinerija, cheminis/bakteriologinis/radiacinis ginklai, Informacinės operacijos, psichologinės operacijos, pajėgų apsauga. 2012 karininkas rotuojamas į Sausumo pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro viršininko pareigas. 2015 rotuojamas į Mokymo ir Doktrinų valdybos pavaldume esantį DLE Jonušo Radvilos mokomąjį pulką – vado pareigas. Nuo 2018 metų rugpjūčio 3 dienos paskiriamas į NATO strateginę transformacijos vadavietę JAV, Norfolke Lietuvos nacionaliniu atstovu.