Monospektaklis „Poetė" Salomėjos Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais.

Gruodžio 18 d. 17 val. viešosios bibliotekos konferencijų salėje monospektaklis „Poetė" Salomėjos Nėries (1904-1945) dienoraščių ir eilėraščių motyvais. Scenarijaus autorė ir atlikėja – Birutė Mar, režisierė Regina Garuolytė. Kvietimai bibliotekos registracijoje. 

Monospektaklis "POETĖ"
Salomėjos Nėries (1904-1945) dienoraščių ir eilėraščių motyvais
Scenarijaus autorė ir atlikėja – BIRUTĖ MAR
Režisierė – REGINA GARUOLYTĖ
Kompozitorius – ANTANAS KUČINSKAS
Dailininkė – JOLANTA RIMKUTĖ
Judesio autorė – BIRUTĖ BANEVIČIŪTĖ
Trukmė – 1,10 val.

Birutės Mar monospektaklis POETĖ - apie ryškiausios praėjusio amžiaus lietuvių poetės S. Nėries likimą, jau virtusį universaliu XXa. menininko tragiškos lemties mitu.

Nors šešiasdešimt metų jau praėję po Salomėjos Nėries mirties – jos gyvenimas tebelieka mįsle: netyla kaltinimai dėl jos politinių klaidų, neva nuvertinančių jos talentingą kūrybą. Vos prieš gerą dešimtmetį pasirodė paskutinis S.Nėries karo metų poezijos rinkinys "Prie didelio kelio", atspindintis jos tragiškas būsenas ir išgyvenimus emigracijoje Rusijoje, paskutiniais trumpo poetės gyvenimo metais... Kalbama, jog kažkam perduoti ir jos karo metų dienoraščiai, kurie galbūt kada nors irgi išvys dienos šviesą.

Tačiau net skaitant S.Nėries dienoraščių įrašus (kuriuos poetė rašė visą laiką, nuo keturiolikos metų)  sunku atsakyti į daugelį jos  asmeninio gyvenimo klausimų (tikriausiai ir nebūtina), nes tai – kibirkščiuojantis menininko likimo dokumentas, paliudijantis, jog egzistuoja didžiulis atotrūkis tarp Kūrėjo sprendžiamų ir realiame žmogaus gyvenime iškylančių problemų.

Spektakliui pasirinkta dokumentiška "Poetės teismo" forma: iš salės skamba S.Nėrį kaltinančių ir ginančių straipsnių ištraukos, nuskamba net teiginys (pasirodęs praėjusiais metais "Šiaurės Atėnuose", minint S.Nėries šimtąsias gimimo metines), jog Poetei vertėję skirti mirties bausmę. Lygiai taip teisiamas kiekvienas kūrėjas ir kiekvienas žmogus. Mėginta atsekti, kaip nuo jaunystės džiaugsmu spindliuojančių eilėraščių S.Neris priėjo iki "Poemos apie Staliną", kaip įvyko šis lūžis, kas į tai pastūmėjo (atsakymų ieškota jos dienoraštyje ir kūryboje, kurį S.Nėris rašė nuo keturiolikos metų); tai mėginimas reabilituoti Poetę, kuriai kūryba ir buvo tikrasis ir laimingasis gyvenimas...

"Poetė"– taip pat pretekstas ir galimybė prabilti apie nūdieną, apie Kūrėją ir visuomenės požiūrį į jį, kuris neretai būna priešiškas. Tai itin aktuali ir šiuolaikiška tema.

"Mūsų gyvenimas – sapnai..." (1925)

"Gyvenimas mano – vėjas palaidas..." (1927)

"Gyvenimas mano – melsva cigaretė..." (1930)

"Kas yra gyvenimas? Ar ne vyšnios žydėjimas?.." (1935)

"Gyvenimas – daina žiogelio,

į purvą kruviną suminta..." (1941)

                                                            /S. Nėris/

Iš recenzijų apie "Poetę"

"...Paradoksalu, bet kaip tik todėl, kad aktorė nevaidino Salomėjos Nėries, monospektaklio metu įvyko susitikimas su didžiąja lyrike. Birutė Mar su savo monospektakliu krito į "džiaugsmo gaisrą" - nesudegė, bet uždegė. Atsisakiusi sceninių klišių, įprasto S.Nėries vizualinio įvaizdžio, drąsiai pasitelkdama ekspresyvią plastikos kalbą, netikėtai įpindama drąstišką šiuolaikinį šokį, dainą, o svarbiausia – kurdama scenoje būtiškąjį džiugesį, kurio sklidina ir dramatiška, tragiška, bet tokia šviesi S.Nėries lyrika... Yra kai kas daugiau, nei nuolatinė baigtis. Nemirtingumo, amžinybės ilgesys kuriančiajam padeda ištverti tai, kas jo buvime jau nulemta. Ištverti išsiskyrimus, neįmanomą kasdienybę, tuštybę ir banalumą. Juk lieka ir liks ne tai. Klysdamas, sirgdamas, prarasdamas, mirdamas kuriantysis tai žino."  Dovilė Zelčiūtė ("Birutės Mar "džiausmo gaisras"", Nemunas, 2005.vasario 3-9)

"Ar galėtų Salomėja Nėris patikėti savo vėlyva ir visai kitokiam laikui priklausančia antrininke? Turbūt galėtų. Atrodo, jog aktorė, režisierė ir poetė Birutė Mar ir pati jos dienoraščiuose, neramiame būde, keistuose likimo vingiuose rado savo antrininkę. Kai trapi aktorė kuklia juoda suknute pasirodo šviesos spindulyje, kai dar negali įžiūrėti jos bruožų ir didžiulių akių, gali įsivaizduoti, jog šitaip prie eilėraščio slenksčio stodavo ir pati Salomėja. Atsidurdavo savo pasaulio ir gyvenimo už jo tarpduryje, kad už nugaros palikusi visus ją garbinusius ir teisusius tautiečius atsiduotų popieriuje išlietai aistrai ir dvejonėms..."

Rasa Vasinauskaitė "Poetės vardu" ("Septynios meno dienos", 2005.02.18)

2006m. už vaidmenį monospektaklyje "Poetė" Birutė Mar pelnė "geriausios aktorės" apdovanojimą Tarptautiniame Monospektaklių festivalyje "Vidlunia" Kijeve, Ukrainoje; taip pat už Salomėjos Nėries vaidmens sukūrimą apdovanota žiūri prizu Tarptautiniame Baltijos teatrų festivalyje "Omadraama" Tartu, Estijoje; 2007m. pelnė Lietuvos TV ir Radijo prizą Tarptautiniame Monospektaklių festivalyje „Atspindys" Visagine, Lietuvoje.  

Spektaklis taip pat pristatytas įvairiuose Lietuvos miestuose, Maskvos Tarptautiniame Vieno Aktoriaus festivalyje 2007m., taip pat parodytas lietuvių bendruomenėms Vašingtone, Čikagoje, San Franciske, Los Angele, Minske, Kijeve, Kopenhagoje.