Mokymų stovykla „Kultūriniai ir kūrybiniai ryšiai“

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos inicijuojamos MOKYMŲ STOVYKLOS TIKSLAS yra suteikti žinių Utenos regiono kultūros srities atstovams, kurios sudarytų galimybę aktyviai bendradarbiauti su savo ir kitų regionų organizacijomis, kurti novatoriškas, ambicingas, potencialiems dalyviams patrauklias kultūrines ir / ar kūrybines iniciatyvas.

Projektu siekiama stiprinti tarpsritinį, tarpsektorinį, tarpdisciplininį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą tiek regiono viduje, tiek nacionaliniu lygmeniu. Todėl Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka kaip partnerį pasitelkė Nacionalinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją, kuri vienija skirtingų KKI sektorių organizacijas; be to, periodiškai organizuoja forumus, seminarus, mokymus, kūrybines dirbtuves ir yra sukaupusi nemenką patirtį šioje veikloje.

TIKSLINĖ AUDITORIJA:

Utenos, Vilniaus, Kauno regionuose veikiančios kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijos, verslo įmonės, aukštosios mokyklos, bibliotekos, kultūros centrai, pavieniai kūrėjai ir pan.

MOKYMŲ PROGRAMA

2020 m. liepos 8 d.

9.30-9.45. Registracija ir pasitikimo kava.

1 DALIS

9.45-10.00. Pasisveikinimai.

Paskaitas skaitys ilgametę nacionalinių ir tarptautinių kultūros projektų patirtį turintys ekspertai:

10.00-10.30. Paskaita „Kultūrinių ir kūrybinių industrijų vertinimo metodai" (dr. Rusnė Kregždaitė),

10.30-11.00. Paskaita „Kultūra ir sveikata" (Roma Survilienė),

11.00-11.30. Paskaita „Festivalis kaip bendradarbiavimo platforma: praktiniai aspektai" (Jurgita Murauskienė).

2 DALIS

11.30-11.45. Utenos regiono iššūkiai ( Utenos A. ir M. Miškinių viešoji bibliotekos Direktorė Vida Garunkštytė ir Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova).

11.45-12.15. Dalyvių prisistatymas, skirstymasis į grupes.

12.15-13.00. Pietų pertrauka.

3 DALIS.

13.00-15.00. Kūrybinės dirbtuvės: darbas tarpsektorinėse, tarpregioninėse grupėse pagal interesus; bendrų novatoriškų, ambicingų, potencialiems dalyviams patrauklių kultūrinų ir / ar kūrybinių idėjų generavimas ir gludinimas (moderuoja ir / ar konsultuoja R. Survilienė, R. Kregždaitė, J. Murauskienė).

15.00-15.20. Kavos pertrauka.

4 DALIS.

15.20-16.00. Grupėse sukurtų novatoriškų veiklų koncepcijų pristatymas ir aptarimas (dalyvaujant KKI ekspertams).

16.00-16.30. Mokymų rezultatų ir galimybių bendradarbiauti ateityje aptarimas.

Organizatorius - Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Partneris - Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Finansuoja - Lietuvos kultūros taryba