Istorinių nuotraukų konkursas „Rinkimų istorija įamžinta akimirkoje"

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK), skatindama Lietuvos Respublikos piliečių domėjimąsi rinkimais ir platesnį jų pažinimą bei pilietinį aktyvumą, organizuoja istorinių nuotraukų konkursą „Rinkimų istorija įamžinta akimirkoje".

Ir kviečia jame aktyviai dalyvauti.

2020 m. balandžio 14 d. – pirmųjų demokratinių rinkimų Lietuvoje šimtmetis, jiems paminėti Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) organizuoja istorinių nuotraukų konkursą, kurio tikslas – įtraukti Lietuvos Respublikos piliečius į VRK 2019–2020 m. minimų jubiliejinių iniciatyvų įgyvendinimą, skatinti domėjimąsi rinkimais ir platesnį jų pažinimą, ugdyti pilietinį aktyvumą.

Konkurso dalyviai:

Konkurse dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) gyventojai.

Konkurso dalyvis turi teisę siųsti ne daugiau kaip tris nuotraukas konkursui, kadrai neturi kartotis.

Kartu su nuotraukomis turi būti nurodytas autoriaus ir (ar) siuntėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); kita informacija (nuotraukos data (jei žinoma), vieta (jei žinoma), 1 ar 2 sakinių nuotraukos aprašymas).

Apie konkurso rezultatus dalyviai informuojami asmeniškai, jų nurodytu el. pašto adresu iki 2020 m. balandžio 6 d.

Konkurso tvarka:

Konkursui pateiktose nuotraukose turi atsispindėti istorinės nacionalinių (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, merų) rinkimų akimirkos (pavyzdžiui, rinkimų organizavimas, vykdymas ar dalyvavimas juose).

Konkursas vyks 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.

Nuotraukas ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d. galima pristatyti: elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ; arba paštu (išryškintas popierines) adresu: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Gynėjų g. 8, LT-01109, Vilnius.

Informacija apie konkursą ir jo rezultatus skelbiama VRK interneto svetainėje www.vrk.lt ir socialinio tinklo „Facebook" VRK paskyroje.

Reikalavimai nuotraukoms:

Konkursui gali būti teikiamos tiek senesnės išryškintos (popierinės) nuotraukos iš asmeninių archyvų, tiek skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).

Siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Kokybiškos nuotraukos teikiamos JPG, JPEG arba TIFF formatu; dydis pikseliais – ne mažesnis negu 2 500 x 1 500;

Failo pavadinimas turi būti toks: nuotraukos pavadinimas_siuntėjo pavardė_siuntėjo vardas;

Nuotraukos gali būti spalvotos, nespalvotos ar tonuotos nenaudojant programos, koreguojančios spalvas. Galimi tik fotografuojant gauti specialieji efektai. Apdorojant nuotraukas kompiuteriu, galima naudoti tik tas priemones, kurias galima naudoti spausdinant nuotraukas laboratorijoje rankiniu būdu.

Popierinės nuotraukos turi būti pakankamo ryškumo, tinkamos skenavimui. Nuotraukos gali būti tiek spalvotos, tiek nespalvotos.

Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 10, 12–14 punktuose nurodytų reikalavimų, nebus vertinamos.

Jeigu pateikiamos kelios nuotraukos, jos turi būti sunumeruotos.

Konkurso vertinimo komisija ir darbų vertinimas

Nuotraukas vertina konkurso nuotraukų vertinimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš VRK atstovų.

Komisija išrenka tris nuotraukas: geriausią konkurso nuotrauką ir antrąją bei trečiąją vietas užėmusias nuotraukas.

Komisija nuotraukas vertina anonimiškai, nežinodama, kas jų autorius ir jų siuntėjas. Kiekvienas komisijos narys, vertindamas nuotraukas, suteikia vertinimo balą nuo 1 iki 10. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojomis tampa aukščiausiais balais įvertintos nuotraukos.

Vertinimo kriterijai:

Atitiktis konkurso temai;

Išliekamoji vertė;

Dėmesys fotografavimo aplinkybėms;

Techninė nuotraukų kokybė.

Nuotraukos, neatitinkančios konkurso nuotraukų pateikimo reikalavimų ar neatspindinčios konkurso temos, nebus vertinamos.

Konkurso nugalėtojų apdovanojimai

Trys daugiausia balų surinkę nuotraukų autoriai apdovanojami prizais ir VRK pirmininko padėkomis.

Autorių teisės ir asmens duomenų apsauga

Už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukos autorius teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad turi joje užfiksuotų asmenų sutikimą teikti nuotrauką (nuotraukas) konkursui.

Visi konkurso dalyviai konkurso organizatoriui suteikia nemokamą, neatšaukiamą, nuolatinę teisę neišimtine licencija neatlygintinai naudoti nuotraukas visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais, visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje, įskaitant, bet neapsiribojant: atkurti, kopijuoti, platinti, rodyti nuotraukas (nurodant autoriaus vardą ir pavardę) pristatant konkursą ir jį reklamuojant visų tipų žiniasklaidos priemonėse šiuo metu ar kada nors vėliau. Spausdinti leidiniuose su rinktinėmis konkurso nuotraukomis ar viešai skelbti pateiktą (pateiktas) nuotrauką (nuotraukas) VRK socialinio tinklo profiliuose. VRK turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims.

Informaciją apie konkursą teikia VRK Mokymų ir komunikacijos skyrius (el. p.: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ).