Baigtas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimo projektas

 

Pagrindinė problema, kuriai spręsti buvo  inicijuotas šis projektas - nepakankamai patraukli Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos aplinka nesudaro sąlygų veikloms plėtoti bei jų kokybei užtikrinti.Siekiant pagerinti Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, projekto metu buvo  pagerinta įstaigos infrastru
ktūra, įsigyti bei sumontuoti nauji baldai ir  pakeisti jau susidėvėjusius ir nebeatitinkančius vartotojų poreikių. Bibliotekos erdvių atnaujinimui skirta projekto veikla prisidėjo prie įstaigos veiklos vystymo, jos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, paskatino lankytojus - vietos, regiono ir šalies gyventojus aktyviau naudotis bibliotekos erdvėmis. Naujos, jaukios, patogios bibliotekos erdvės skatina lankytojus ilgiau užtrukti, naudotis neformalaus švietimo paslaugomis ir turiningai leisti laiką.

Projekto tikslas: atnaujinti bibliotekos minkštus baldus ir bibliotekos erdves padaryti patrauklesnes ir patogesnes lankytojams.  

2018 m. balandžio 9 d. pasirašyta sutartis bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1 – CPVA-R-305-91-0006 „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas" tarp Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Sutarties vertė - 30 195 eurų.

Projektas finansuojamas iš ES Regioninės plėtros fondo lėšų