Maironio poezijos skaitymai Vyžuonų bibliotekoje

Jonas Mačiulis – Maironis didi asmenybė, laiko užmaršties nepaliestas kūrėjas, romantinės tautos dvasios puoselėtojas. Maironio kūryba – patriotiškumo užtaisas. Maironis buvo ir yra moralinis tautos autoritetas. Minint poeto  150 metų jubiliejų Vyžuonų bibliotekoje buvo skaitoma  Maironio poezija.

Renginį, kuris vyko spalio 26 dieną, pradėjome dokumentinio filmo „Mūsų Maironis" demonstracija. Filmas sukurtas panaudojant išlikusią filmuotą medžiagą bei fotografijas. Peržiūrėjus dokumentinį filmą, buvo  demonstruojamos skaidrės  apie poeto gyvenimo ir kūrybos svarbesnes datas, skaitomi Maironio eilėraščiai.

Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktorius R. Žvirblis skaitė ištrauką iš poemos  „Jaunoji Lietuva", mažieji skaitovai pirmokai deklamavo eilėraštį „Mano gimtinė", šeštos klasės skaitovės deklamavo du eilėraščius „Viltis", „Suolelis miške".  Vyžuonų miestelio bažnyčios klebonas Eugenijus Staleronka paskaitė eilėraštį „Nebeužtvenksi upės", ketvirtokų skaitovai deklamavo eilėraštį „Milžinų kapai". Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janė Čekytė skaitė eilėraštį „Rigi Kulm', trečios klasės skaitovė Monika Gadliauskaitė deklamavo eilėraštį „Nuo Birutės kalno", antrokai -  eilėraščius „Pavasaris", Neužmirštuolė gėlė". Vyžuonų miestelio gyventoja Onutė Sprindienė perskaitė  eilėraštį „Poezija", ilgametė Vyžuonų bibliotekos bibliotekininkė Baniutė Baravykienė -  „Taip niekas tavęs nemylės", mokytoja Daiva Diržienė - „Uosis ir žmogus", aštuntos klasės atstovė Akvilė Šeikytė skaitė eilėraštį „Vakaras". Devintos klasės moksleivė  Deimantė Kažukauskaitė deklamavo eilėraštį „Poeta", Vyžuonų kultūros centro administratorė Virginija Stalnionienė eilėraštį „Ačiū tau viešpatie".

Skaitant poeto eilėraščius, skambėjo pagal Maironio poeziją sukurtos dainos, o daina „Oi neverk, matušėle" renginio metu sudainuota visų renginio dalyvių.

Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Maironio gyvenimo ir kūrybos bei jo atminimo įamžinimo svarbesniais faktais.

Bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Jonas Mačiulis-Maironis – 150".

Vyžuonų bibliotekos bibliotekininkės Irena Bražiūnienė, Daiva Pilkauskaitė.