Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka

2018 m. gruodžio 10 d. 16.30 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje (Maironio g. 12) Lietuvos 100-mečiui Utenos Rotary klubo 100 knygų dovanojimas. 17 val. konferencijų salėje programa pagal kompaktinę plokštelę  „Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka".

Dalyvaujaaktorė Virginija Kochanskytė  ir  Utenos trio ,,Magistrai": Zita Lukošiūnienė (fortepijonas), Renata Buzėnaitė (akordeonas), Gediminas Kaušylas (birbynė).

Kompaktinės plokštelės išleidimą rėmė Utenos Rotary klubas.

Maloniai visus kviečiame!

~~~~~~~~~~

VINCUI KUDIRKAI – 160     TAUTINEI GIESMEI – 120     LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUI – 100

NETIKĖTAS   SUSITIKIMAS   SU VINCU KUDIRKA

VINCAS KUDIRKA – POETAS, KOMPOZITORIUS, SVAJOTOJAS!

„Žmogus gali aiškiausią ir artimiausią dalyką – patį save padovanoti labiausiai abejotinam – pačiai Nežinomybei, kurioje jis sukuria savo vietą. Ir tai jau yra žmogaus misterija" – rašo V. Kavolis savo knygoje „Žmogaus genezė" apie Vincą Kudirką. Toje pačioje ateities Nežinomybėje Kudirka tikėjo esant laisvos, nepriklausomos Lietuvos vietą ir visomis jėgomis žadino lietuvių tautinę savimonę, grindė realius pagrindus Lietuvos prisikėlimui.

Programoje  įvairiapusiškai  pristatoma V. Kudirkos kūryba bei veikla, kuri darė įtaką ne tik meno raidai, bet ir žmonių apsisprendimams.  Literatūra, muzikos kūryba, kamerinis muzikavimas draugijoje buvo jo sielos atgaiva ir bendravimo džiaugsmas. 1871 – 1877 metais, besimokydamas Marijampolėje, V.Kudirka gimnazijos simfoniniame orkestre grojo pirmu smuiku, dainavo chore. Jis pirmasis Suvalkijoje XIX a. pabaigoje pradėjo organizuoti instrumentinius ansamblius, įtraukdamas į juos savo draugus ir pažįstamus, o kartais ir pats sėsdavo draugėn su smuiku ar violončele. Puikiai valdydamas styginius instrumentus, keletą pučiamųjų, skambindamas kanklėmis, fortepijonu, V. Kudirka  su jam būdingu užsidegimu ėmėsi dar vienos muzikos srities – kompozicijos. Jis parašė keliolika nedidelių pjesių fortepijonui, smuikui ir kitiems instrumentams. Programoje skamba aštuoni, šiai dienai žinomi, V. Kudirkos instrumentiniai kūriniai ir Tautinė giesmė (1898), kuriai buvo lemta tapti Lietuvos valstybės himnu, kurio 100-ąsias metines  minėsime 2020 metais. Skamba ir  kompozitoriaus  Č. Sasnausko sukurta daina pagal V. Kudirkos eilėraštį „Karvelėli". Literatūrinis scenarijus sukurtas remiantis literatūriniu palikimu: poezija, proza, satyra, publicistika, amžininkų prisiminimai, laiškai, autobiografinės žinios, literatūrologų ir istorikų  (A. Zalatorius, V. Kavolis, M. Šidlauskas) knygomis. Skleidžiasi  V. Kudirkos portretas - šiuolaikiškas, gyvybingas, aktualus, keliaujama rašytojo kūrybos ir gyvenimo keliu. Programa išspręsta, atliepiant 19 a. madingam  ir V. Kudirkos mėgtam literatūriniam – muzikiniam salonui. Dialogiškas pasakojimas suteikia žiūrovams ne tik daug pakilių minčių, jausmų, emocijų, bet drauge yra stiprus energetinis užtaisas, žadinantis kiekviename kūrybines galias, suteikiantis pasitikėjimą savo jėgomis, duodantis viltį, auginantis meilę artimui ir Tėvynei.

2019 - sukanka 155 metai nuo lietuviškos spaudos uždraudimo ir  115 metų nuo atgavimo (spaudos draudimas 1864-1904).

2019 - ,,Varpui" – 130.

2020 - Lietuvos himnui – 100.

Dalyvaujaaktorė VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ  ir  UTENOS TRIO ,,MAGISTRAI".

Scenarijaus ir sumanymo autorė Virginija Kochanskytė.

Virginija Kochanskytė – aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė. Garsiausių šalies režisierių spektakliuose yra sukūrusi įsimintinų vaidmenų. Pelniusi apdovanojimus už vaidmenis, poetinio žodžio sklaidą, kamerinius spektaklius, visuomeninę veiklą.  Yra inicijavusi, režisavusi ir drauge su kitų sričių menininkais įgyvendinusi daugybę projektų, kuriuos žiūrovai mato tiek prestižiniuose šalies meno renginiuose, tiek ir atokiausių Lietuvos miestelių kultūros namų, bibliotekų, muziejų, mokyklų salėse, sakralinėse erdvėse. Siekdama stiprinti lietuvybę su savo programomis V. Kochanskytė ne kartą yra gastroliavusi JAV, Kanadoje, Čekijoje, Estijoje, Rusijoje.

Utenos trio „Magistrai": Zita Lukošiūnienė (fortepijonas), Renata Buzėnaitė (akordeonas), Gediminas Kaušylas (birbynė). Trio susikūrė 2014 metais. Išskirtinumas - unikali lietuvių liaudies ir klasikinių instrumentų dermė: birbynė, akordeonas, fortepijonas. Trio aktyviai dalyvauja Utenos kultūriniame gyvenime, daug koncertuoja Lietuvoje. Kasmet dalyvauja Gižycko (lenk. Giżycko) miesto (Lenkija) tarptautiniame vargonų ir kamerinės muzikos festivalyje.  ,,Magistrai"  pasižymi savita kūrinių interpretacija, rengia bendras programas drauge su žinomais Lietuvos vokalistais, aktoriais, dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose. 2016 metais trio išleido pirmąją kompaktinę plokštelę „Tango Utenai", skirtą Utenos miesto 755 metų sukakčiai. Trio ,,Magistrai" repertuaras – nuo klasikinės iki šiuolaikinės muzikos kūrinių.

Nuotraukoje

Programos pristatymas Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje.

Renata Buzėnaitė, Zita Lukošiūnienė, Virginija Kochanskytė, Gediminas Kaušylas.

2018 m. vasario  15 d.