Tarpkultūrinės kompetencijos bibliotekų darbuotojoms

Gyvendami stipriai besikeičiančiame, migruojančiame pasaulyje turime ne tik pažinimo, atradimo, mokymosi, laisvo judėjimo  galimybių, bet vis dažniau  kalbame, diskutuojame apie problemas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti  daugialultūrinėje visuomenėje, aplinkoje, kuri dažnai tampa terpe rasizmui ir diskriminacijai plėtotis.

Viešosios bibliotekos šiandien siekia būti demokratiškos, laisvos ir atviros, todėl jų darbuotojams svarbu tobulinti tarpkultūrines kompetencijas, ugdyti toleranciją, įgyti žinių apie situaciją kitose šalyse, turėti su tuo susijusių politinių ir teisinių žinių.

Dvi Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos narės, kartu su atstovais iš Vokietijos, Danijos, Suomijos,  Estijos, Slovėnijos, Serbijos, Kroatijos, to siekė tarpkultūrinių kompetencijų mokymuose, kurie šių metų rudenį vyko IDEC mokymo centre Graikijoje, Pirėjaus mieste. Mokymasis vyko įgyvendinant Erasmus+ mobilumo mokymosi tikslais projektą „Naujos kompetencijos bibliotekų pokyčiams" (Nr. 2018-1-LT01-KA104-046693).

Intensyviuose penkių dienų kursuose, kuriuos vedė psichologė, specialiojo ugdymo specialistė Betty Aggeletaki, buvome supažindinti su migracijos, pasaulio globalizacijos istorija ir priežastimis. Gilinomės į Ženevos konvenciją ir Europos žmogaus teisių deklaraciją. Nagrinėjome ir diskutavome apie kultūros sąvoką ir pagrindinius rodiklius, kuriuos apsprendžia etninė grupė, rasė, religija, tautybė, lytis, daugiakultūriškumas.

Praktinių užsiėmimų metu mokėmės suprasti, ar privalome būti atvirais tam, kas yra svetima ir nepažįstama, ar reikia stengtis pažinti ir suprasti svetimšalį, kaip pritaikyti naujoves išsaugant savo kultūros modelį bei vertybes. Sužaidybintose situacijose sprendėme skirtingų kultūrų keliamas problemas, mokėmės įveikti kultūrinį šoką, stereotipus, atpažinti diskriminaciją, ksenofobiją, rasizmą.

Skyrėme laiko kursų dalyvių šalių pažinimui. Kiekvienos šalies atstovai  laisvai pasirinkta forma pristatė savo tėvynės istoriją, kultūrą, įžymiausias vietas bei asmenybes. Kavos pertraukos metu vaišinomės vieni kitų atsivežtais nacionaliniais skanėstais. Didžiausią kitos šalies pažinimo dozę, žinoma, gavome iš Graikijos. Šios šalies kultūrai pažinti buvo skirtos ekskursijos į Atėnuose esantį Akropolį, Akropolio muziejų, vakarienių ir pietų metu vaišinomės graikų nacionaliniais valgiais, klausėmės muzikos.

Dalyvavimas kursuose padėjo įgyti naujų, iki šiol neturėtų žinių - išmokome praktiškai pritaikomų metodų aptarnaujant bibliotekoje besilankančius užsieniečius, bendraujant su gyventi atvykusiomis mišriomis šeimomis, dirbant su bibliotekos tarptautiniais savanoriais. Sustiprinti komandinio darbo įgūdžiai bei įsisavintos naujovės ateityje mums padės paįvairinti bibliotekoje organizuojamas veiklas, mokymus ir renginius.

Kiekvienas turime pripažinti,  kad svarbu atsiverti kitiems pasauliams, o tai reiškia mokėjimą priimti kitų kultūrų skirtumus, gerbti net ir tai, kas mums asmeniškai nėra priimtina. Tai sustiprina ne tik tarpkultūrinį bendravimą, bet ir paties savęs atradimą ir pažinimą.

Erasmus logo

Parengė Jurgita Gudelienė, Neringa Matkevičienė