Literatūros ir muzikos programa „ŠIMTMEČIO DIALOGAS"

2018 m. lapkričio 8 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje literatūros ir muzikos programa „ŠIMTMEČIO DIALOGAS",  dedikacija  poetams Maironiui ir Sigitui  Gedai. Dalyvauja aktorė Virginija Kochanskytė ir klarnetininkas Valdas Andriuškevičius. Maloniai visus kviečiame!

~~~~~~~~~

Sigitas Geda  – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas. 1994 m. tapo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, 1998 m. - Gedimino ordino kavalierius.  Poeto Sigito Gedos  kūrinys - devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis" tapo postūmiu sukurti šią programą. Aktoriaus balsas geba skleisti teksto prasmes, esančias ne tik atskirame žodyje, bet ir jų junginyje, bendroje "virš" kūrinio sklandančioje nuotaikoje. Bet man literatūra, pirmiausia, yra svarbi kaip parašytas ir dar neištartas tekstas. Būtent, kaip tekstas ryškiausiai yra mane paveikusi  Gedos kūryba. Pamenu, 1986 m. perskaičiau laikrašty jo "Maironio mirtį", ir ji mane taip paveikė, kad norėjau tuos devynis sonetus ir epitafiją skaityti kiekvienam sutiktam žmogui. Tuomet bet ką galėjau sulaikyti už rankos, sakydama: tu tik paklausyk, kaip fantastiška...

Poetas Sigitas Geda apie poeto Maironio genijų yra parašęs: ,,Šioje kiekvienam žmogui laiko apibrėžtoje dramoje jis dar spėjo suprojektuoti idealų tėvynės Lietuvos, jos žmonių, gamtovaizdžių, istorinių žygių paveikslą. Jis davė mums tikruosius mūsų formatus, per jį esame tokie, kokie esame, žinodami, nujausdami, kokie galime būti. Tai užuovėja amžiaus gale, o būsimiesiems laikams – mūsų visavertiškumo garantas." Mąstant apie poetą Sigitą Gedą, jo genialią kūrybą ir nuveiktus darbui Lietuvos Atgimimui, taip apibūdinti galėtume ir jį patį.

Esu dėkinga likimui, kad teko laimė pažinti šį genialų poetą ir nuostabų žmogų, dalyvauti jo kūrybos vakaruose, draugauti. Mano kūrybinėje biografijoje stipriausiai, ko gero, yra mane sukrėtusi,  būtent, S. Gedos poezija - ji yra tverianti žmoguje naujo užgimimą.  Poetas ir mąstytojas V. Gėtė yra pasakęs: ,,Tiesa nematoma, ji atpažįstama iš apsireiškimų". S. Gedos tekstuose yra metafizinio realizmo bruožų, todėl jie  sukuria magiško užkalbėjimo įspūdį. Jo vitališkasis žmogus tarytum  pratęsia Dievo darbą nepailstančiu žodžiu, kuris magiškai keičia mūsų vidaus pasaulį – atveria, praplečia, turtina. Tai valios gyventi apraiška lietuvių literatūroje.

Programoje per Maironio ir S. Gedos kūrybą ieškosime su klausytojais atsakymų į esminius nūdienos klausimus: kas yra toji Tėvynės meilė, pareiga gimtajam kraštui ir atsakomybė už jos ateitį.

Ir bandysime drauge savo širdyse kurti Lietuvos ateities viltingą viziją.

Virginija Kochanskytė

Programoje

Maironis. Pratarmė poemai ,,Tarp skausmų į garbę".

Maironis. Eil. ,,Išnyksiu kaip dūmas". Laiškų fragmentai.

S. Geda. Devyni sonetai ir epitafija ,,Maironio mirtis".

S. Geda. Dvi giesmės iš ciklo ,,Septynių vasarų giesmės".

S. Geda. Eilėraščiai iš knygų ,,Mamutų tėvynė", ,,Septynių vasarų giesmės'.

Ištrauka iš straipsnio: S. Geda „Triptikas apie Maironį"/ ,,Šiaurės Atėnai" 2002 m. lapkričio 2 d. Nr. 41 (627).

Poeziją interpretuoja aktorė V. Kochanskytė.

Klarnetininkas Valdas Andriuškevičius specialiai šiai programai parengė šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus V. Bagdono kūrinius, atliepiančius  S. Gedos kūrybos temoms.