Projektas kultūros darbuotojų kvalifikacijai

Įgyvendinant projektą „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stiprinimas", kurį finansavo LR Kultūros ministerija Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje jau vyko dviejų modulių mokymai.

Utenos regiono kultūros centrų specialistai, bibliotekų, muziejų darbuotojai, atsakingi už jaunimui skirtų veiklų organizavimą dalyvavo mokymuose „Jaunimui atviros erdvės kultūros įstaigose ir darbo jose specifika"  ir mokėsi pažinti save ir kitus, aiškinosi, kas svarbiausia šiuolaikiniam jaunimui, kaip skatinti jaunus žmones, burti juos į komandas, kaip sudominti ir motyvuoti šiuolaikinį jaunimą,  valdyti stresą darbe ir bendraujant su klientais.

Mokymuose „Projektų valdymas"  , skirtuose regiono kultūros įstaigų vadovams, kultūros vadybininkams buvo aiškina   projektų vaidmuo įgyvendinant organizacijos strategiją, projekto komandos sudarymas, kaip efektyviai, organizuotai ir mažiausiomis sąnaudomis juos organizuoti, kokia turi būti projekto apimtis, gairės, kaip sudaryti ir valdyti biudžetą , aptarti įvairūs projektų rizikos valdymo aspektai.