Nauji resursai senjorų mokymo procesui paįvairinti

Jau ne pirmi metai Įvairiose Europos valstybėse vyksta mokymai pagal programą "Erasmusplus +". Juos materialiai remia ES. Galimybę dalyvauti programos renginiuose turi įvairių organizacijų geriausių projektų autoriai arba jų partneriai.

Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos darbuotojos L. Lapinienės rašyti projektai ne kartą yra laimėję konkursus ir Utenos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, kaip bibliotekos partneriai, gauna galimybę dalyvauti programos renginiuose.

Šiais metais universitetas įgyvendina minėtos programos remtą projektą „Naujos kompetencijos senjorų mokymuisi" (Nr. 2017-1-LT01_KA104_0349470.  Pagal šį projektą universiteto dekanė Birutė Jatautienė ir direktorės pavaduotoja Eugenija Norkūnienė dalyvavo seminare ,,Nauji resursai mokymo procese", kuris vyko Slovėnijoje, Pirano mieste. Seminaras skirtas visų tipų mokymo įstaigų dėstytojams, suaugusiųjų švietėjams. Savaitės trukmės seminarą koordinavo ir vedė ponia Tanja Kaufmann iš Austrijos. Panašius seminarus ji veda ir Kroatijoje bei Austrijoje. Renginyje dalyvavo klausytojai iš Vokietijos, Slovėnijos, Lenkijos, Vengrijos ir mes – iš Lietuvos.

Daug dėmesio mokymuose buvo skiriama Įvairių tautų tarpkultūriniams ryšiams: kiekvienos šalies atstovams reikėjo pristatyti kultūrinį, kulinarinį paveldą, papročius. Gaila, kad seminare dalyvavo nedaug andragogų, tačiau praktiniai užsiėmimai, darbas grupėse, dalijimasis patirtimi ( šios darbo formos vyravo seminare ),  nuoširdus bendravimas įgalino sėkmingai spręsti įvairias pedagogines situacijas. Net dvi seminaro dienos buvo skirtos mokytojų ir mokinių (dėstytojų ir studentų) bendravimui, jų psichologinei savijautai. Teoriškai aptarti šių grupių laimingos savijautos užsiėmimuose ,,receptai" ir praktiškai analizuojami būdai, kaip tokią jauseną pasiekti.

Susipažinome su mokslo įstaigų sistema anksčiau minėtose valstybėse. Reikia pastebėti, kad  pagyvenusių žmonių universitetai, kaip mokymosi visą gyvenimą forma, populiarūs ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.

Maloniai nustebino pirmąjį rugsėjo šeštadienį vis kitame Slovėnijos mieste vykstantys kasmetiniai senjorų suvažiavimai – šventės. Tokia šventė mūsų viešnagės Slovėnijoje metu kaip tik vyko Pirane, nuostabaus grožio pajūrio kurorte. Į šventę suvažiavo visų šalies miestų senjorų komandos, apie tūkstantį dalyvių. Senjorams koncertavo garsūs meno kolektyvai, jiems buvo organizuojami įvairūs renginiai. Gražus dėmesys savo jaunystę šaliai atidavusiems žmonėms...

Dėkojame Utenos bibliotekai už gražų ir prasmingą bendradarbiavimą.

Utenos trečiojo amžiaus universiteto direktorės pavaduotoja Eugenija Norkūnienė