Apie „Kūrybinę laboratoriją" ir protinės veiklos aktyvinimą

Ne kartą teko dalyvauti renginiuose ar užsiėmimuose, kurių organizatoriams svarbu „padėti paukščiuką". Po tokių sambūrių kaskart priverčiu save apmąstyti nuobodų, pilną rutinos renginį ir rasti racijos grūdą.

Ką vertingo pastebėjau? Dažniausiai padarau išvadą: „Nedaryti to, kas verčia kitą žmogų jaustis fono dalimi". Kūrybiškas požiūris į savąją veiklą skatina protinius ir organizuojančiojo asmens, ir dalyvio ieškojimus bei teigiamomis emocijomis reiškiamus jausmus. Informacinių srautų laikmetyje, kai svarbu informaciją ne tik gauti, bet ir sisteminti, pajungti  ją tikslinės grupės darbui, problemoms spręsti yra itin svarbus veiksnys.

2018 metų gegužės 14-19 dienomis, kartu su Utenos trečiojo amžiaus universiteto direktore Vyda Krasauskiene ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Biruta Vaškeliene, dalyvavau  Erasmus+ programos remtame projekte "Naujos kompetencijos senjorų mokymui" (Nr. 2017-1-LT01-KA104-034947). Graikijoje Piraeus miesto mokymo centre IDEC įgijau problemų sprendimo kompetencijos „Kūrybiškumo laboratorijoje". Kursų vadovai - kūrybiškumo ugdymo profesionalai - (angl.  facilitators - palengvinantys problemų sprendimą) - labai greitai įvairaus amžiaus studentų grupę subūrė bendrai veiklai.  Aptarę kūrybiškumo sampratą, visą savaitę bendradarbiaudami, palaikydami vienas kitą, klausydami vienas kito, skirtingais būdais ieškodavome tos pačios idėjos sprendimo būdų. Veiksmingai mąstymą aktyvinome šiais metodais: „minčių žemėlapiu", „E. de Bono šešių skrybėlių metodu" ir kt. Grafiškai ir spalvomis popieriaus lape pateikta problema mažose darbo grupelės vaizdžiai atskleisdavo mąstymo eigą ir iliustruodavo pasisakymus, suvokiant bei pristatant tikrai nestereotipines problemų sprendimo galimybes. Kiekvienas darbo grupės narys nekritikuojamas, atmesdamas neracionalius ginčus dalyvauja priimant problemų sprendimus, tai sustiprina jo savigarbą, atsakomybę, telkia grupę veiklai, garantuoja kiekvienam puikią savijautą ir „augimą".

„Kūrybinės laboratorijos" vyksmą pagyvino skaitmeninių technologijų panaudojimas, edukacinių filmukų kūryba, Sukurtų personažų, piešinių animavimas, videomeno kūrimas. Kino kadrų rekonstrukcija, reikalaujanti įžvalgumo ir loginio sprendimo bei pasakojimo scenarijui kūrimas panaudojant tarytum nesusijusių tarpusavyje piešinių korteles, to pasakojimo pristatymas visai grupei.  Kaip emocingai, su kokia pagarba, pagalba sutiktas kiekvienas kalbėtojas!

„Kūrybinėje laboratorijoje" žodžiais,  piešiniais, spalvomis, schemomis kūrėme žodines istorijas, susipažinę su geriausiais pasaulio komiksų pavyzdžiais jų struktūra, patys kūrėme juos.  Iliustravome pasakų tekstus, iliustracijomis perteikdami esminius pasakos momentus. Mokėmės lakoniškai perduoti skaitytą tekstą.

Turėjome progą aplankyti veikiančią ir puikiai įrengtą „Kūrybinę laboratoriją" UTech Lab of  Eugenides Foundation (http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr/utech/index.php?lang=en). Spalvingos erdvės, įrengtos trimis lygiais kaip ardais, funkcionalūs baldai, skaitmeninė  videotechnika, 4D spausdintuvas, kompiuteriai,  apgalvotas apšvietimas, atsidavę kūrybiški pedagogai - štai tik tiek ir tereikia šiuolaikinei „Kūrybinei laboratorijai" įsteigti; laboratorijai, kurioje galėtų kurti ir mažas, ir didelis, ir jaunas, ir senas. O seni žmonės labai kūrybingi! Tą vienu balsu teigė ir dėstytojai, ir jaunieji  kolegos.

Rasa Slesoriūnienė

Utenos trečiojo amžiaus universiteto menų fakulteto dekanė