Vilija Aleknaitė – Abramikienė: „Jei mes norime išlikti kaip tauta, mes turime stiprinti šeimą“

Kai pasaulis minėjo Tarptautinę moters dieną, stipri moteris, muzikologė, politinė veikėja Vilija Aleknaitė-Abramikienė bibliotekoje pristatė savo autorinę knygą „Laisvės klavyras".

Kartu su autore dalyvavo Seimo narys dr. Laurynas Kasčiūnas ir leidyklos „Žara" vadovė Ramutė Žandarienė.

Vilija Aleknaitė-Abramikienė, kaip ji pati prisistato, nėra rašytoja. Ji baigusi fortepijono specialybę Muzikos ir teatro akademijoje, vėliau aspirantūros paskaitas išklausiusi pas profesorių Vytautą Lansbergį, nusprendė tapti muzikologe, tačiau ji rašė ne vien tik apie muziką, bet ir apie tai, kas vyko viešajame gyvenime. Savo straipsnius publikavo „Šiaurės Atėnai", „Literatūra ir menas" bei kituose leidiniuose.  Į savo knygą „Laisvės klavyras", kuri išleista 2016 m., autorė sudėjo daugiausia 1988 - 1992 metais pačios rašytus straipsnius, atspindinčius Atgimimo laikmetį. „Kai manęs per knygų mugę paklausė, apie ką ši knyga, aš sakiau, jog tai nėra atsiminimai – didžiąją dalį sudaro Sąjūdžio laikų tekstai ir vienas kitas straipsnis, atspindintis mano vertybes, mano kelią politikoje. O kada aš suabejojau, ar reikėjo šios knygos, mano bičiulis Virginijus Gasiliūnas pasakė, jog tai laiko ženklai ir jų negalima nei pamiršti, nei ignoruoti, nes laikai keičiasi, ateina naujos kartos ir ta autentika – vienas iš stipriausių liudijimų",- pristato sava knygą autorė. Visi knygoje publikuoti straipsniai – autentiški. Autorė taip pat kalbino tokius žinomus žmones, kaip antai: R. Ozolą, J. Kojelį, V. A. Dambravą, A. Patacką,  kurie, pasak jos, ir ją auklėjo, ir diegė vertybes. „Aš jaučiau pareigą juos pakalbinti, pirmiausia, kad žmonės apie juos sužinotų, ir todėl, kad  jie buvo mano įkvėpimo šaltiniai, orientyrai, mokytojai",- sakė  V. Aleknaitė – Abramikienė. Dauguma straipsnių publikuoti daugiau nei prieš dvidešimt metų, o knyga išėjo visai neseniai ir tai paskatino kai kurie Seimo darbuotojai. Knygą sudaro šešios dalys, straipsniai sugrupuoti pagal temą ir žanrą. Kiekvienas straipsnis pažymėtas data, kad skaitytojas jaustų kontekstą ir lengviau suprastų, apie ką autorė kalba. Paklausta, ką jai reiškia dalyvavimas Atgimime, autorė sako: „Tai didžiausia mano gyvenimo prasmė. Žinoma, yra ir kiti labai svarbūs dalykai, kad aš turiu šeimą, pagimdžiau du sūnus, bet mano kaip asmens realizacijai šis laikotarpis - Lietuvos išsilaisvinimo, valstybingumo atkūrimo - suteikė didžiausią prasmę, viltį". Muzikė dar pabrėžė, jog visada šeima buvo pamatinių vertybių, patriotiškumo skiepytoja: „Kada viešajame gyvenime buvo uždrausta būti autentišku lietuviu, tai mes lietuviais buvome šeimose: švęsdavome Kūčias, Šv. Velykas, nors tuometinė valdžia nesuteikdavo laisvų dienų, bet žmonės rasdavo būdų atvažiuoti ir pas tėvus, ir susiburti šeimomis. Mes turime būti dėkingi savo tėvams, seneliams. Ir jei mes norime išlikti kaip tauta, mes turime stiprinti šeimą, nes jokia mokykla neduos vaikui tokių pradmenų, kokias jis gauna šeimoje".

Knygos pristatymo metu uteniškiai turėjo dar daug klausimų ir pastebėjimų ne tik apie knygą, Atgimimo laikotarpį, bet apie šių dienų įvykius, aktualijas, kurie sukėlė diskusijas su Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu.

Parengė Dainora Narkūnienė