Tarptautinė poezijos šventė „...ir saulas diementas žėruos...“

Birželio 9-10 dienomis vyko tradicinė, rengiama kas dveji metai, jau šeštoji, Tarptautinė poezijos šventė, pavadinta Antano Miškinio eilėraščio žodžiais „...ir saulas diementas žėruos...". Šventėje dalyvavo poetai bei rašytojų sąjungos nariai, svečiai iš Rusijos, Gruzijos, Baltarusijos.

Dalyvių eilės skambėjo nuo Molėtų link Juknėnų, Miškinių sodybos, kurioje ir buvo nominuotas 10-asis Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatas. Poezijos šventė šiemet prasidėjo Sudeikių bažnyčios šventoriuje, kur eiles skaitė poetus pakvietęs ir pats klebonas Povilas Klezys. Viešnios Mariam Dzidziguri ir Nino Sadgobelashvili iš Gruzijos, svečiai Adrej Khadanovič iš Baltarusijos, Olegas Levitanas iš Sankt Peterburgo, poetai Marius Burokas, Benediktas Januškevičius, Elvyra Pažemeckaitė, Solveiga Ska, Dainius Sobeckis, Nijolė Daujotytė, Aušra Kaziliūnaitė, Vladas Braziūnas, „Literatūros ir meno" vyr. redaktorius Kornelijus Platelis, Rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, uteniškiai Petras Panavas, Vytautas Kaziela, Stepas Eitminavičius, Svajūnas Daškevičius, Rūta Mikulėnaitė – Jonuškienė, Regina Katinaitė – Lumpickienė, Utenos rajono meras poetas Alvydas Katinas dvi dienas ragino atverti sielas Poezijai.
Šventės dalyvių kelionė iš Sudeikių tęsėsi Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, kuriame buvo gėrimasi ne tik puodžiaus meistriškumu, eksponatais, bet nužiesti puodynę ar, anot Kornelijaus Platelio, „vazelę gėlėms" panoro ir seimo narys Edmundas Pupinis, poetas Antanas A. Jonynas, svečias Adrej Khadanovič.
Šeštadienio popietę svečius į jaukų ratą surinko diskusija „Kaip sekasi, poete?", vykusi Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Kalbėdami apie šių dienų problemas, menininkai priėjo išvadą, jog kūrybinė laisvė, supratimas, vertinimas - visiems vienodai svarbūs, nepriklausomai, kur gyvena žmogus menininkas lietuvis, emigrantas ar kitatautis.
Vėliau šventė, persikėlusi į Etnokosmologijos muziejų, Molėtų raj., Kulionyse, iki vidurnakčio virpino poezijos ir saksofono garsais.
Ir štai sekmadienį bene gražiausia bei prasmingiausia renginio dalis vyko Juknėnuose, A. ir M. Miškinių literatūrinėje - etnografinėje sodyboje. Vikarui Vitalijui Kodžiui pašventinus tautodailininko Prano Kaziūno koplytstulpį, skirtą Antano Miškinio literatūrinės premijos dešimtmečiui paminėti, Utenos raj. meras Alvydas Katinas bei Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas nominavo naująjį literatūrinės premijos laureatą – Marių Buroką, už 2011 metais išleistą trečią eilėraščių knygą „Išmokau nebūti". Kaip sakė poetas Vytautas Kaziela: „ši premija nėra paprasta – ji skiriama poetui už aukštaitiškos dvasios saugojimą poezijoje". Po seimo narių Edmundo Pupinio, Mildos Petrauskienės sveikinimo žodžių laureatui, pritariant etninės kultūros puoselėtojui ir bardui Algirdui Svidinskui, tęsėsi eilėraščių skaitymai.
Mažąja Antano Miškinio literatūrine premija apdovanotas respublikinio jaunųjų filologų konkurso nugalėtojas, „poezijos ieškotojas" vilnietis abiturientas Dominykas Norkūnas.
Tarptautinė poezijos šventė rusų, gruzinų, lietuvių eilėmis bei Kauno diksilendo „DixXband" garsais pasibaigė ant Dauniškio ežero. Renginio organizatoriai Utenos A. ir Miškinių viešoji biblioteka, Utenos kultūros centras ir Lietuvos etnokosmologijos muziejus.Numatyta išleistipoezijos šventės dalyvių kūrybos almanachą "Birželio sodai 2012", kuriame kūryba bus spausdinama ir originalo, ir lietuvių kalbomis.

 Parengė  vyr .bibliotekininkė Dainora Narkūnienė