Knyga keliavusi trisdešimt metų

Utenos bibliotekoje rašytojas, miškininkas ir keliautojas Vy­tau­tas Al­ma­nis pristatė prieš 30 me­tų parašytą romaną „Už Ri­bos". Nau­jau­sia, jau septintoji, autoriaus knyga apie Altajų, keliones ir ieškojimus ir apie tai, kaip pamatyti, kas yra už Ribos.

„Knygai jau būtų apie 30 – 40 metų. Galėjau iškart paleisti, kad gyvuotų, bet kas ten buvo rašoma, buvo laikoma dėl savęs. Tai buvo mano. O dabar, kadangi metų jau nebe tiek, kad galėčiau į viršūnes užkopti, galiu ir pasidalinti. Parašyta labai greitai, bet kaupėsi ilgai", - įvardija priežastį autorius, kodėl knyga pas skaitytojus keliavusi tiek laiko ir vis buvo per anksti ją išleisti.

Kūrinys yra apie au­to­riaus pa­mėg­tą Al­ta­jų (Altajaus kalnai, Altajus  – kalnynas Centrinėje Azijoje, Rusijos, Kazachstano, Mongolijos ir Kinijos teritorijose). Šia­me kraš­te kū­rė­jas pragyveno ir dir­bo miš­ki­nin­ku beveik dešimt metų, o grį­žęs į Lie­tu­vą ne kar­tą su šei­ma vis sugrįždavo pa­ke­liau­ti ar atostogauti. Paklaustas, apie ką yra knyga, V. Almanis susimąsto: „Tai knyga už mūsų supratimo. Mes savo realų gyvenimą matome aplinkui,  jį žinom, galvojam, kad jis vienodas... bet, kiek man teko patirti gyvenant Altajuje, tai dar yra gyvenimas ir už ribos". Keliautojas pasakoja, jog Naujoje Akmenėje, kur dabar gyvena, yra įkūręs ir muziejų. Iš svetur jis parsivežė daug įvairiausių akmenų, augalų, o svarbiausia savarankiškumą, nes, anot keliautojo, ten gyveno kaip tikri Robinzonai. „Ir miškininku tapau dėl noro keliauti", - prisipažįsta svečias.

Už romano „Už ribos" fragmentą pernai metais Vytautas Almanis tapo „Varpų" literatūrinės premijos laureatu, kuri jam labai svarbi ir reikšminga.

Parengė Dainora Narkūnienė