Vytauto Almanio knygos pristatymas

2018 m. sausio 10 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje Vytauto Almanio knygos „Už Ribos" pristatymas.

Maloniai visus kviečiame!

~~~~~~~~~~~

2017-ųjų me­tų „Var­pų" li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tas Vy­tau­tas Al­ma­nis pa­skelb­tas už al­ma­na­che spaus­din­tą ro­ma­no „Už Ri­bos" frag­men­tą.

„UŽ RIBOS" – knyga-nuoroda apie tai, kaip pamatyti, kas yra už Ribos. Tai Baltųjų Vandenų Šalis, Šambala, Pažadėtoji Žemė...

Vytautas  Almanis – 7 knygų autorius. Šešios iš jų – apie paslaptingąjį Altajaus kraštą. Tai viena publicistinė bei dvi nuotykių apysakos, viena knyga apie sniego žmogaus ieškojimus (pati pirmoji tokio pobūdžio anuometinėje Sovietų sąjungoje), istorinis romanas apie lietuvius – Rusijos pilietinio karo dalyvius, grįžtančius namo, ir ši knyga. Apie Lietuvą – „Tolstančios salos". Tai dinamiškas ir įtraukiantis pasakojimas apie Lietuvos kaimą.

„Mes neprašome, kad sustotų ši akimirka, Jų, tokių akimirkų, tokių vietų, kaip Ak Sasas, dar bus ne viena mūsų klajonėse po Altajaus kalnus. Mes neprašome, kad būtų atskleistos šių kalnų paslaptys, kad kuo greičiau būtų išduotas leidimas į juos. Mes tikrai žinome, kad kada nors  visa tai gausime".