Įgyvendinamas naujas kvalifikacijos tobulinimo projektas

        

Bibliotekų darbuotojams reikia išmanyti modernias savo veiklų viešinimo, populiarinimo, dalyvių pritraukimo formas. Yra daug būdų vartotojams sudominti - internetas vienas iš jų. Būtent todėl Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka 2017 metais įgyvendins projektą „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui: interneto svetainės ir socialiniai tinklai", kurį iš dalies parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto tikslas - išplėsti bibliotekininkų žinias apie interneto svetainių pritaikymą jaunimo poreikiams, supažindinti su  optimizuoto interneto galimybėmis, paskatinti kūrybiškumą ir praktinių veiklų metu pritaikyti regiono bibliotekų svetaines išradingai komunikacijai su konkrečia tiksline auditorija.

Projektas yra tęstinis – juo buvo tęsiama 2014-2016 m.  vykdyto projekto „Atminties institucija – inovatyvi ugdymo erdvė jaunimui" kvalifikacijos ugdymo veikla, kuomet bibliotekų specialistai įgijo žinių apie jaunimui skirtų veiklų planavimą, organizavimą, kultūrinių – edukacinių užsiėmimų sužaidybinimą ir kt.

Projekte dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai. 88 val. trukmės mokymų programa jungia šias aktualias temas:

  • naujausios internetinių svetainių plėtros tendencijos;
  • bibliotekos interneto svetainė - nuo idėjos generavimo iki realių pokyčių;
  • 10 lengvų žingsnių darbui su Joomla sistema;
  • interneto marketingo pagrindai;
  • vaizdo montažas (foto ir video) interneto svetainei.

Planuojama, kad projekto dėka bibliotekininkai įgis žinių apie naujausias interneto svetainių plėtros tendencijas, požiūrius ir praktikas, išmoks įsivertinti savo interneto svetaines, įvaldys turinio valdymo sistemą Joomla, patobulės interneto marketingo srityje.