Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tarp jų ir Lietuvoje, pradėjus taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) ir Jūsų teisės pasipildys dar 3:

  • teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam");
  • teise apriboti duomenų tvarkymą;
  • teise į duomenų perkeliamumą.