Tauragnų bibliotekos popietė „Kas man praeitį primins..."

Balandžio 19 d. tauragniškiai ir svečiai rinkosi į Tauragnų bibliotekos popietę „Kas man praeitį primins..."  skirtą buvusio ilgamečio teatro „Mokas" režisieriaus, Tauragnų krašto garbės piliečio Vyganto Varnecko 80 –čio paminėjimui.

Ekrane besikeičiančios  skaidrės, skambant Vyganto Varnecko dainų įrašui, dar kartą priminė apie jo nueitą darbo ir kūrybos kelią. Jubiliatą pasveikinti atvyko jo bendraminčiai, Utenos literatų klubo "Verdenė" nariai : Regina Stakėnienė, Petras Panavas, Donata Prušinskaitė, Aldona Pelanienė, Arvydas Jurkaitis. Jie dovanojo ne tik gražius palinkėjimus, bet ir savos kūrybos eiles. Už nuveiktus prasmingus darbus, garsinančius Tauragnų kraštą, Vygantui padekojo ir pasveikino seniūnas Alvydas Danauskas. Geros sveikatos ir stiprybės linkėjo Tauragnų klebonas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis. Nuotaikingomis dainomis buvusį ansamblio dainininką pasveikino Tauragnų mišraus vokalinio ansamblio senjorai ir jų vadovė Vilma Valienė. Garbingo jubiliejaus proga Vygantą sveikino Tauragnų kultūros centro darbuotojos, "Moko" teatro artistai, buvę bendradarbiai ir kaimynai. Valda Žebelienė, ilgus metus vaidinanti "Moko" teatre, buvusiam režisieriui padovanojo savo kūrybos eiliuotą sveikinimą, kuriame išgirdome ne tik gražius palinkėjimus, bet dar kartą prisiminėme ilgą ir turiningą "Moko" teatro kelią.