Vakaras „Tėvo Stanislovo gyvenimo kelias..."

2017 m. gegužės 4 d. 17 val. d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12, Utena) konferencijų salėje vakaras „Tėvo Stanislovo gyvenimo kelias...".

Dr. Valentina Šereikienė ir teolog. dr. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap pristatys naujas knygas: „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą", „Tėvo Roko paslaptis" ir „Tėvo Stanislovo saulė".

Bus galima įsigyti minėtų knygų bei kitos kapucinų leidžiamos literatūros.

Maloniai visus kviečiame!

~~~~~~~

~~~~~~~

Senatvė neišvengiama, vienaip ar kitaip kiekvienas susiduriame su ja. Natūrali senatvė iššaukia įvairių problemų, kurios sprendžiamos įvairiausiais būdais, teikiame slaugą privačiai, arba naudojamės šios rūšies paslaugomis. Tuo būdu senatvė nėra vien senelių, bet ir jų artimųjų problema. Daugelį atsakymų į šioje situacijoje žmonėms iškylančius klausimus siūlo socialinių mokslų daktarės Valentinos Šereikienės knyga – „Gerontologija pagal Tėvą Stanislovą", kurioje, remiantis garsiojo kapucino Tėvo Stanislovo mokymu, ieškoma visuomenei reikalingų sprendimų.

Įvairius gerontologijos klausimus šioje knygoje nagrinėja prof. habil.dr. Aleksandras Kriščiūnas; garsi žolininkė, Kauno Hospiso (mirštančiųjų ligoninės) direktorė estė Žanna Jankovska, kun. Vincentas. Tamašauskas OFM Cap. bei kiti. Autorė  pateikia susižavėjimą keliančių pasakojimų apie kilnius senjorus: tremtinį Kazimierą Putną, muzikinių kompozicijų kūrėją Violetą Bakutienę, Raudono Kryžiaus savanorę Birutę Zeigienę, dainininkę Valeriją Visockienę, kuriančius dvasingą aplinką ir savo gyvenimu liudijančius gražiausias vertybes. Knygoje įdėti ir kun. kanauninko Valerijaus Rudzinsko pamokslai apie senatvę ir gyvenimą. „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą" – tai knyga apie gyvenimą, tikėjimą, istoriją, sveikatą, amžiaus pokyčius. Kertinis Tėvo Stanislovo sielovados akmuo – tai harmonija tarp trijų žmogaus esmės „sluoksnių" – kūno, sielos ir dvasios.

Knygoje „Tėvo Roko paslaptis" pasakojama apie Tėvo Stanislovo kapuciną mokytoją Tėvą Roką Macelį. Abiejų žymių vienuolių  gyvenimo keliai tampriai susipynę Plungėje, Dotnuvoje, Kaune. Tėvas Rokas prieškario metu, be jokio žurnalistinio išsilavinimo, be vadybos studijų sugebėjo kapucinų leidžiamą žurnalą „Lurdas" padaryti populiariausiu, skaitomiausiu ir pigiausiu leidiniu paprastiems tikintiesiems. Didžioji paslaptis, leidusi Tėvui Rokui daug nuveikti – tai besąlygiškas pasitikėjimas Dievu ir moralinių vertybių neišsižadėjimas. Ši knyga stiprina ligonius, padeda ištverti, nepalūžti, nebijoti sunkumų.

Visos trys knygos pasakoja apie Lietuvos kapucinų vienuolių patirimus, liudija jų tikėjimo stiprybę ir tęsia prieškario kapucinų veiklą. Jeigu, anuo metu, Plungėje įsikūrę kapucinai sugebėjo nurodyti paguodos kelią visiems Lietuvos ligoniams, tai šiandien, moderniais laikais, jie leidžia knygas, kuriose vėl atsigręžiama į mūsų visuomenės silpnuosius.

Valentina Šereikienė – rašytoja, publicistė, projektų vadovė, visuomenės veikėja. Knygų – „Tėvo Stanislovo saulė", „Gerontologijos pamokos  pagal Tėvą Stanislovą", „Tėvo Roko paslaptis" (su bendraut.) autorė. Net 19 metų lankėsi, darbavosi pas Tėvą Stanislovą Dotnuvoje ir Paberžėje (1986 - 2005 m.m.). Muzikologė, kultūros–švietimo  darbuotoja,  nostrifikuota socialinių mokslų daktare (Socialiniai mokslai, edukologija). Asociacijos „Šviesuva" viena iš steigėjų (2007), atsakingoji sekretorė, valdybos narė. 2014 m. apdovanota Jono Vileišio žalvariniu medaliu: už nuopelnus Kaunui vykdant socialinius, edukacinius ir neįgaliųjų integracijos projektus. Mokslinė ir leidybinė veikla: autorinė LŽŪU VPF  programa - modulis „Kultūros organizatorius kaime"; LŽŪA, Kauno kolegijos KJRFJ. Parengė neformalaus ugdymo akredituotą programą „Visuomenei naudingo žmogaus mokykla", 2015. Knygos „Ne vien duona.", „Asociacija „Šviesuva", „Asociacija „Šviesuva": pirmieji veiklos metai", „Šviesuva": naujovės", „Šviesuva": nauji uždaviniai", „Ortopedijos amato raida Lietuvoje. Apybraižos ir atsiminimai" (su bendraaut), Straipsniai laisvalaikio organizavimo, šeimos švenčių; socialine, medicinos tematika. Sertifikuota jaunimo projektų ekspertė, sertifikuota jaunimo mokslo tyrėja. Konsultuoja NVO ir neįgaliųjų organizacijas.

Kun. Vincentas  Tamošauskas OFM Cap,  teologijos daktaras, knygos „Tėvo Roko paslaptis" bendrautorius.; žurnalų „Tėvo Pijaus balso" ir "Mylėkite viens-kitą" redaktorius; Šv. Onos ir Joakimo, Gvadelupės Dievo motinos sąjūdžio už gyvybę ir Lurdo Dievo motinos ligonių draugijų steigėjas; 3 pagalbos centrų priklausomiems žmonėms steigėjas/vadovas.

Dr. Valentina Šereikienė:

Knygas rašiau su viltimi, kad jos sustiprins tuomet, kai sunku; padės ištverti sunkias ligas, ar senstant, turint kitų sunkumų, ar turint artimųjų su priklausomybėmis. Tėvo Stanislovo Saulė šildo bei  šviečia mus visus ir Jam išėjus !!!