Projektas „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle"

2016 m. Valakupių reabilitacijos centras įgyvendino projektą „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle", kuriuo siekiama ugdyti asmenų, turinčių negalią, ir plačiosios visuomenės gebėjimus saugiai naudotis socialinio tinklo priemonėmis ir atpažinti tikrąją pranešimų esmę.

Praktinė patirtis rodo, kad daliai neįgaliųjų, ypač turinčių sunkią fizinę negalią ar sutrikusį intelektą Lietuvoje stokojama galimybių naudotis kompiuteriu kasdienėje ar profesinėje veikloje. Panašioje situacijoje, tik dėl turinio suvokimo problemų, atsiduria ir intelekto sutrikimų turintys asmenys. Projektu bus siekiama ugdyti asmenų, turinčių negalią, ir visos visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti socialinio tinklo priemonėmis perduodamą turinį.

Projekto metu parengta teorinė medžiaga apie socialinio tinklo priemonėmis perduodamo turinio esmę, kurią sudarys bendrasis turinys ir specializuotas mokymo turinys, kuris plačiau paaiškina ir parodo kaip naudotis tam tikrais socialinio tinklo nustatymais.

Interaktyvi video paskaita viešinama Valakupių reabilitacijos centro www.reabilitacija.lt ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos www.uvb.lt interneto svetainėse.

Kviečiame ir Jus susipažinti su interaktyvia paskaita „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle".

Šį projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.