„Kūrybos evoliuciją lėmė nuolatinis pasaulio stebėjimas...“

2015 03 19

Kovo 19 d. Utenos bibliotekoje savo esė - eilėraščių knygelę „Tarp laikrodžio rodyklių" pristatė kunigas Nerijus Pipiras. „Tai dvasingas, kūrybingas, jaunas žmogus", - džiaugėsi Utenos kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė pristatydama poetą.

Uteniškis kunigas Nerijus Pipiras mokslus baigė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje 2000 m. Jau besimokydamas pradėjo patarnauti šv. Mišioms tuomet dar tik statomoje Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. „Apie savo kelio pasirinkimą jau žinojau nuo vaikystės: nei vienas gyvūnėlis nebūdavo nepalaidotas krikščioniškai...", – juokaudamas pasakojo apie savo gyvenimo kelio pasirinkimą Nerijus.

Jautrus ir lyriškas Nerijus Pipiras savo pirmąją kūrybos knygelę „Atsidūstant" išleido 2010 m. Jo eilėraščių yra ir klierikų poetų knygelėje „Duc in altum". Naujausiame rinkinyje „Tarp laikrodžio rodyklių" esė – eilėraščiai, anot jaunojo poeto:  „tarsi dienoraštis, kuriame drįstu dalytis savo kasdienybe  tyliai, nuoširdžiai ir paprastai". Kūryboje sudėti  išgyvenimai, troškimai, ieškojimai, o eilutes skiriamos tiems, kurie prisidėjo prie tiesos ieškojimų. „Kūrybos evoliuciją lėmė nuolatinis pasaulio stebėjimas", - apibendrina Nerijus savo kūrybinius ieškojimus.

Nemažai jauno kunigo N. Pipiro darbų yra ir periodinėje spaudoje. Jo straipsniai publikuojami „XXI amžiuje",  „Bažnyčios žinios", portale „Bernardinai.lt", žurnale „Ateitis" ir kituose leidiniuose. Dr. Aldona Vasiliauskienė giria N.Pipiro mokslinę veiklą, linkėdama baigti pradėtus darbus ir sukurti straipsnių ciklą, skirtą arkivyskupui Mečislovui Reinui. „N. Pipiras, tyrinėdamas jam brangios Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčios ir parapijos istoriją jau paliko ryškų pėdsaką – pagrindą būsimai minėtos bažnyčios monografijai. Mokslinė veikla, skirta Salako parapijai – bažnyčią puošia M. Reinio vitražas –  ir Dievo tarnui arkivyskupui M. Reiniui padėjo svarius pagrindus tolimesnei mokslo darbuotei – tad nuoširdžiai linkiu, kad kun. Nerijus Pipiras kuo greičiau imtųsi rašyti ir sėkmingai apsigintų daktaratą",- rašė pranešime daktarė.

„Ačiū už numazgotas kojas ir širdį", - tokiais gražiais žodžiais dėkojo klebonas mgr. Andrius Šukys už kūrybą draugui N. Pipirui. Kunigo kūrybą skaitė Utenos kultūros centro režisierė V. Kairienė, o muziką dovanojo, visiems gerai žinomas, Utenos Senosios muzikos ansamblis „Vox Animae" .

Parengė Dainora Narkūnienė