Baigtas įgyvendinti vyresnio amžiaus žmonėms skirtas projektas

Įgyvendinant projektą socialinės atskirties grupių žmonės, ypač pagyvenusieji (moterys, neįgalieji, imigrantai, kaime gyvenantys žmonės ir kt.), kartu su suaugusiųjų mokytojais bei kitų kartų ir amžiaus grupių savanoriais buvo įtraukti į mokymosi vieniems iš kitų veiklas.

 sample logo smalluvb logo

Europos visuomenei senėjant daug vyresnio amžiaus žmonių susiduria su iššūkiais, kuriuos jiems sunku įveikti. Tai menkos pajamos, prastėjanti sveikata, socialinės problemos. Dėl to daugelis senų žmonių jaučiasi socialiai atskirti, vieniši, stokoja bendravimo ir saviraiškos galimybių, mano esantys nepelnytai nevertinami ar netgi nereikalingi visuomenei, kurioje gyvena. Dėl to nukenčia ne tik jų fizinė, bet ir protinė bei dvasinė sveikata.

Panaudojant aktualią maisto ir mitybos tematiką kaip galimybę prisidėti prie seniems žmonėms aktualių problemų sprendimo, šiuo dvejų metų (2011 rugpjūtis/2014 liepa) trukmės projektu buvo siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę suteikiant jiems  kompetencijų, reikalingų ilgai išsaugojant sveikatą bei stiprinant statusą visuomenėje. Maisto tematika projekto ašimi pasirinkta todėl, kad yra ji aktuali visiems, atveria galimybes įvairiausioms veikloms bei gali sutelkti žmones bendrai veiklai nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės ar padėties visuomenėje.
Projekto tikslai: propaguoti sveiką ir aktyvų senėjimą, suteikti vyresnio amžiaus žmonėms daugiau mokymosi galimybių, motyvuoti juos saviraiškai, stiprinti solidarumo tarp kartų Europoje vertybes, parodyti  įvairovės svarbą bendruomenių gyvenime.
Siekiant numatytų tikslų buvo remiamasi bendradarbiavimo, neformalaus mokymosi ir praktinio aktyvumo principais.
Įgyvendinant projektą socialinės atskirties grupių žmonės, ypač pagyvenusieji (moterys, neįgalieji, imigrantai, kaime gyvenantys žmonės ir kt.), kartu su suaugusiųjų mokytojais bei kitų kartų ir amžiaus grupių savanoriais buvo įtraukti į mokymosi vieniems iš kitų, saviraiškos, bendravimo, patirties perdavimo, vertingos medžiagos rinkimo ir jos skaitmeninimo bei pateikimo internete veiklas.
Projekto rezultate įgytos naujos kompetencijos bei sukurti skaitmeniniai, internete prieinami ištekliai:

• projekto svetainė http://www.foodforbodymindandspirit.eu;

• partnerių tinklaraščiai, kuriuose projekto dalyviai publikuoja savo šalyse surinktą medžiagą http://www.foodforbodymindandspirit.eu/?page_id=120;

• virtuali knyga (online ir PDF formatais) „Maistas kūnui, protui ir sielai", kurioje pateikti partnerių surinkti geriausi sveiko ir nebrangaus maisto receptai, legendos, istorijos, meno darbų nuotraukos maisto tematika, knygos versijos visomis projekto partnerių kalbomis http://www.foodforbodymindandspirit.eu/?page_id=209;

• virtuali fotografijų paroda „Mėgstu maistą, nekenčiu švaistymo" http://www.foodforbodymindandspirit.eu/?page_id=836

Projekto organizatoriai ir dalyviai tikisi, kad šie projekto produktai, kaip vertingos informacijos ištekliai bei virtualios aplinkos, bus naudingi įvairių tautų ir kartų žmonių mokymuisi vieniems iš kitų.