Paroda kolekcininkui ir mėgėjų teatro įkūrėjui

Utenos  A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko parodos, skirtos bibliofilui, kolekcininkui Liūdui Urbanavičiui-Urbonaičiui, pristatymas.

Liūdas Urbonavičius-Urbonaitis (1904-1942) buvo ryški asmenybė prieškario Utenos kultūriniame gyvenime. Jis domėjosi kolekcionavimu – rinko pašto ženklus, senovinius pinigus, atvirukus, įvairius dokumentus. Jo sukaupta prieškario Utenos fotografijų kolekcija – unikali archyvinė medžiaga, atskleidžianti Utenos miesto istoriją, kultūrinę ir sportinę veiklą. L. Urbanavičius-Urbonaitis buvo sukaupęs per tris tūkstančius įvairiausių knygų biblioteką, pažymėtų jo antspaudais, kuria naudojosi miesto moksleiviai, iteligentija. Jis buvo Utenos mėgėjų teatro kuopos įkūrėjas ir režisierius, šaulių choro bei kanklininkų ansamblio dalyvis.

Bibliotekos Informacijos skyriaus darbuotojos pakvietė L. Urbonaičio dukras Danguolę Jonaitienę ir Reginą Merkienę bibliotekoje eksponuoti išsaugotus dokumentus ir nuotraukas.

Parodos pristatyme dalyvavo Urbonaičių giminės atstovai, muziejaus, bibliotekos darbuotojai bei lankytojai. Dukros Danguolė Jonaitienė ir Regina Merkienė pasidalijo prisiminimais apie tėvą L. Urbonaitį. Dirbdamas Utenos taikos teisėjo raštininku, jis visą laisvalaikį skyrė kultūrinei veiklai. Nors  pragyveno neilgą (mirė 38-erių metų),  tačiau labai prasmingą gyvenimą. Dukros saugo ir populiarina šeimos kultūrines vertybes. Renginyje dalyvavusio Romualdo Valančiūno manymu, Urbonaičių giminės kultūrinis palikimas turėtų būti išleistas atskira knyga.

Parengė Milda Jankauskienė