Leliūniškio Antano Štaro medžio drožinių parodos pristatymas bibliotekoje

Antano Štaro medžio dirbinių parodos pristatymas

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta mokytojo Antano Štaro medžio drožinių paroda.

Į ją susirinko tautodailininko mokslo draugai, jo kūrybos gerbėjai. Parodoje eksponuojami įvairūs menininko rankų darbo drožiniai. Viena už kitą dailesnės ornamentuotos prieverpstės, rankšluostinės, meniniai buities įrankiai. Jo kūryba siejasi su liaudies meno tradicijomis. Kiekvienas darbas yra nepakartojamas, savitas atliktas su įžvalgumu bei kruopštumu. Parodoje pristatyta tik nedidelė dalis autoriaus darbų, dar keli šimtai drožinių liko neeksponuojami.

Antanas Štaras daug metų dirbo Leliūnų vidurinės mokyklos fizikos ir darbų mokytoju. Nuo jaunystės mėgo užsiimti medienos darbais. Jis išugdė ne vieną meną pamilusį mokinį, keli jo mokiniai pasirinko būtent darbų mokytojo specialybę.  Antanas Štaras prisipažino iš karto dirbantis kelis darbus. Pagaminti verpstę ar kitą daiktą užtrunka įvairiai, priklauso ir nuo nuotaikos, ir nuo susikaupimo. Kiek darbų yra sukūręs net nesiryžo spėlioti, tik žino, kad labai daug ir jau nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be drožybos. Jo darbai puošia Leliūnų miestelio gatves ir sodybas. Daug savo darbų yra padovanojęs draugams, artimiesiems, svečiams iš svetur.

Parodos lankytojai džiaugėsi autoriaus talentu, sveikino ir linkėjo Antanui Štarui sveikatos bei kūrybinio įkvėpimo.

Parengė Milda Jankauskienė