Sąjūdžio istorijai prisiminti

2019 01 07

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekoje vyko susitikimas-diskusija, skirta Sąjūdžio istorijai prisiminti. Dalyvavo Lietuvos žurnalistas, publicistas, signataras Rimvydas Valatka ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Utenos iniciatyvinės grupės narys Balys Juodzevičius.

Ilgametis Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius kalbėdamas apie Sąjūdį rėmėsi informacija iš savo sudarytos knygos „Utenos Sąjūdis". Balys Juodzevičius smulkiau papasakojo apie pirmuosius Sąjūdžio veiklos epizodus. Apie masinį ekologinį dviratininkų žygį (kaip dalyviai buvo priimti mūsų mieste), apie Stasio Kašausko knygos „(Ne)tiesos sakymas" aptarimą, apie Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, apie 1988 m. rugsėjį įvykusį mitingą, apie penkias darbo sekcijas: ekologijos, stalinizmo nusikaltimų duomenų rinkimo, kultūros, teisinių problemų, organizacinio darbo.

Balys Juodzevičius kalbėjo apie įvykius, iniciatyvas, poelgius, kuriems reikėjo drąsos: atsisakymas duotos karinės priesaikos, stojimas į savanorius, lėšų kariuomenei rinkimas ir kt. Žmonės jau buvo kito mąstymo, nebebijojo, pritarė judėjimui.

Rimvydo Valatkos kalbėjimo tema – „Sąjūdis, kuris kovojo už tokią Lietuvą". Rimvydas Valatka labai įtaigiai, argumentuotai, pasiremdamas visomis mūsų gyvenimo sritimis įrodinėjo savo teiginį. Sąjūdis kovojo už laisvą Lietuvą. O argi ji dabar nelaisva, nedemokratiška? Juk gyvename valstybėje, kurioje valdo įstatymai.

Bibliotekos salėje buvo susirinkę daug žmonių, kurie patys dalyvavo svarbiuose to meto Lietuvos įvykiuose, kurių patirtis leido diskutuoti apie tai, ką galėjome padaryti geriau. Ne vieno diskusijos dalyvio atsiminimai galėtų tapti istorijos puslapiais.