Viešoji biblioteka įgyvendino kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kartu su partneriais: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu, Utenos švietimo centru, VšĮ „Sėkmės mokykla" bei Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino viešosiomis bibliotekomis įgyvendino projektą  „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stiprinimas".

Projektą finansavo LR Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa skyrusi 25 tūkst. litų. Mokymo programa buvo skirta kultūros centrų, muziejų, bibliotekų vadovams bei specialistams, organizuojantiems paslaugas jaunimui ir vykdantiems kultūrines bei edukacines veiklas. Įgyvendinant projektą, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko trijų modulių mokymai.

Utenos regiono kultūros centrų specialistai, bibliotekų, muziejų darbuotojai, atsakingi už jaunimui skirtų veiklų organizavimą dalyvavo mokymuose „Jaunimui atviros erdvės kultūros įstaigose ir darbo jose specifika".  Jie mokėsi pažinti save ir kitus, aiškinosi, kas svarbiausia šiuolaikiniam jaunimui, kaip skatinti jaunus žmones, burti juos į komandas, kaip sudominti ir motyvuoti šiuolaikinį jaunimą,  valdyti stresą bendraujant su klientais.

Mokymuose „Projektų valdymas", skirtuose regiono kultūros įstaigų vadovams, kultūros vadybininkams buvo aiškinama  apie projektų vaidmenį įgyvendinant organizacijos strategiją, projekto komandos sudarymą, kaip efektyviai, organizuotai ir mažiausiomis sąnaudomis juos organizuoti, kokia turi būti projekto apimtis, gairės bei kaip sudaryti ir valdyti biudžetą. Aptarti įvairūs projektų rizikos valdymo aspektai.

Mokymuose „Strateginis planavimas" kultūros įstaigų vadovai patobulino kvalifikaciją strateginio planavimo srityje: susipažino su strategijos rengimo principais, mokėsi parengti įstaigos strategiją aktyviai dalyvaujant vietos bendruomenei.

Projekto vykdymo metu apmokyta, išklausė paskaitas bei dalyvavo seminaruose 160 darbuotojų.  

Baigiamasis kvalifikacijos tobulinimo programos etapas - išvyka į Talino (Estija) ir jo regiono kultūros ir neformalaus švietimo multicentrus susipažinti su jų veiklos gerąja patirtimi.