Knygos „Tiesiog Maestro“ pristatymas

2012 09 27

Rugsėjo 27 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko knygos apie kompozitorių, dirigentą, chorvedį Adolfą Driuką „Tiesiog Maestro" pristatymas.

Renginyje dalyvo knygos autorius žurnalistas Algirdas Meilus, maestro Adolfas Driukas, leidinio redaktorė žurnalistė Genovaitė Šnurova. Į knygos pristatymą susirinko didelis būrys Adolfo Driuko mokinių, bendraminčių, talento ir asmenybės gerbėjų.  

Kilusį iš Molėtų krašto, tačiau nuo 1955 metų gyvenantį Utenoje, Adolfą Driuką gerai pažįsta ir gerbia ne viena uteniškių karta. Jis - muzikantas, meno kolektyvų vadovas, kompozitorius, dirigentas. Krašto kultūrinė veikla neįsivaizduojama be jo suburtų mišrių chorų, garsaus vyrų choro „Aukštaičiai", vokalinių ir instrumentinių ansamblių, pedagoginės veiklos Utenos muzikos mokykloje... Tokių specialistų, fanatiškai mylinčių savo darbą ir žmones - vienetai. 

Renginyje netrūko sveikinimų, linkėjimų. Puikias muzikines dovanos maestro ir žiūrovams įteikė Sudeikių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida" bei Utenos politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Ainiai" nariai. Gražia staigmena renginio dalyviams tapo Adolfo Driuko vadovaujamo naujai suburto styginių kvarteto atlikti kūriniai.

Adolfas Driukas dėkojo visiems susirinkusiems, o ypač savo buvusiam mokiniui, akordeonininkui Romualdui Jakučiui už knygos leidybos finansavimą.

Parengė Milda Jankauskienė