Prano Treinio sukaktuvinis vakaras ir nauja knyga

Rašytojo P. Treinio gerbėjai

2018 06 14

2018 m. birželio 14 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salė buvo pilna žmonių. Čia susirinkusieji minėjo lietuvių rašytojo, aktoriaus Prano Treinio sukaktį – 90-ąjį gimtadienį ir naujos, jau 21-osios jo knygos, romano „Audriaus Pūkelio meiliškos kalvarijos" pasirodymą.

Vakare dalyvavo romano autorius, literatūros kritikas Petras Bražėnas, publicistas Jurgis Jurgelis, aktorius, Lietuvos teatro sąjungos pirmininkas Ramutis Rimeikis, aktorė, režisierė Alvyda Čepaitytė, muzikavo Utenos meno mokyklos mokytojos Audronė Misiukaitė ir Renata Buzėnaitė.

Susirinkimą pradėjo ir jam vadovavo Petras Bražėnas. Jis apžvelgė rašytojo kūrybą ir nuodugniai nagrinėjo naujausiąjį Prano Treinio romaną. Pažymėjo autoriaus kūrinių kalbos vaizdingumą, turtingumą, siekiantį giliuosius, senuosius jos klodus. Romane paliečiamos pamatinės gyvenimo vertybės, gausu subtilių, šmaikščių aliuzijų į dabartinį gyvenimą, šiandienos politikus.

Aktorė Alvyda Čepaitytė ne tik labai įtaigiai paskaitė romano ištraukas, bet ir puikiai įvertino naująjį Prano Treinio romaną, akcentavo jo šiuolaikiškumą, autoriaus jaunatviškumą tiek gyvenime, tiek kūryboje.

Aktoriais Ramutis Rimeikis prisiminė bendro darbo metus, pasidalijo savo atsiminimais iš Akademinio dramos teatro laikų ir taip pat paskaitė romano ištrauką.

Vakare  buvo daug sveikintojų, dėkotojų. Jubiliatą sveikino daugybė jo talento gerbėjų – nuo valdžios atstovų iki kraštiečių.

Sukaktuvininkas Pranas Treinys, dėkodamas už surengtą vakarą ir visiems susirinkusiems į naujosios knygos sutiktuves, vaizdžiai papasakojo apie savo dabarties ir praeities rimtus ir nelabai rimtus nuotykius.

Knygos sutiktuves pavadinčiau tikrų tikriausiu prisiminimų – šiltų, nuoširdžių, gražių – vakaru.