Eilėraščiai kaip palaimintas laikas

G. Kavoliūnienės knygos pristatymas

2018 03 20

Bibliotekos kolektyvą nustebino ir nudžiugino mūsų kolegė Gražina Kavoliūnienė, išleidusi ir pristačiusi sakralinės poezijos knygą „Palaimintas laikas".

Pristatyme dalyvavo knygos redaktorius poetas Vytautas Kaziela ir poetė Regina Katinaitė-Lumpickienė.

Knygos autorė papasakojo apie pirmuosius savo kūrybinius bandymus mokykloje, studijų metais. O rimčiau pradėjo rašyti prieš penketą metų ir ta kūryba išaugo į knygą. „Eilėraščiuose norėjau susieti savo gyvenimą su Dievu. Tai mano gyvenimas, mano piligrimystė, padėka Dievui: kas aš esu, kur einu ir noras dalintis su kitais, – mano tikėjimo liudijimas",– savo mintimis dalijosi Gražina.

Kaip pažymėjo knygos redaktorius Vytautas Kaziela, tai ne ieškančio, o suradusio Dievą žmogaus kūryba, nė iš tolo nekvepianti davatkiškumu. Autorei pavyko išvengti sakralinei poezijai būdingų štampų. Jos santykis su Kūrėju savitas ir nuoširdus, žodžiai surasti savyje, todėl jų nesupainiosi su kitais.

Poetai R. Katinaitė-Lumpickienė ir V. Kaziela knygos autorei ateityje linkėjo atsigręžti į žmogų, kabėtis su juo, rašyti jam.

Vakarą pagyvino eilėraščiai, kurios skaitė autorė ir R. Katinaitė-Lumpickienė, palydėti muzikos garsų.