Kuriami šeimos skaitmeninių veiklų centrai

Projekto partnerių susitikimas

2017 04 20

Įgyvendinant Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamos 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje" (Nr. LLI-089), keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose bus kuriami šeimos skaitmeninių veiklų centrai.

Šie centrai papildys ir išplės bibliotekų edukacines veiklas ir taps naujausių technologijų pažinimo vieta. Utenos, Zarasų (Lietuva) ir Daugpilio, Preilių (Latvija) viešosios bibliotekos teiks naujo lygio paslaugas: jose bus įdiegtos virtualiosios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos; sukurtos šioms technologijoms pritaikytas edukacinis turinys aktualia kraštotyros tematika; parengti instruktoriai, kurie technologijų žinias perteiks centrų lankytojams.

Projekto vadovės Laimos Lapinienės teigimu, žmonės bibliotekose atras galimybę susipažinti su mokslo naujovėmis ir jų taikymu, pajus teikiamą naudą kasdieniniame gyvenime. Įgyvendinant projektą bus skatinamas skaitmeninių kompetencijų ugdymas  bibliotekose, mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir vartotojų, pristatant mokslo pasiekimus visuomenei. Be to, bus siekiama, kad centruose įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, mokytųsi drauge, būtų puoselėjami šeimos ryšiai ir vertybės.

Projektą įgyvendina Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Visas projekto biudžetas – 389 073,60 Eurų, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 328 162,54 Eurų.