Pagerbiant ir prisimenant Vytautą Antaną Dambravą

2017 02 08

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko žurnalisto, redaktoriaus, politikos ir kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio 2016 metais išleistos knygos „Lietuvos byla – mano byla. Vytautas Antanas Dambrava diplomatinėje tarnyboje." pristatymas.

Susitikime kartu su autoriumi dalyvavo politologas, LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, leidykla „Žara" vadovė Ramutė Žandarienė, buvusiai LR Seimo narė Vilija Aleknaite-Abramikienė.

Žurnalisto Vidmanto Valiušaičio pristatoma knyga jau buvo parašyta minint V. A. Dambravos 80-metį ir, ją papildžius, pakartotinai išleista 2016 m. jau po ambasadoriaus mirties. Ruošdamas knygą V. Valiušaitis perskaitė šimtus amerikiečių ataskaitų puslapių apie V. A. Dambravos darbą, iš kur matyti jo karjeros raida. Ambasadoriaus kilimas nebuvo šiaip sau atsitiktinis dalykas, jis tą pasiekė dėl išskirtinių savo žmogiškų savybių. V. A. Dambrava buvo nepaprastai plataus išsilavinimo – baigė Vilniaus universiteto teisės mokslų fakultetą, gavęs teisės mokslų diplomą, Leopoldo ir Franso universitete (Austrija) apgynė teisė mokslų daktaro laipsnį, Zalcburgo Muzikos akademijoje Mozarteum (Austrija) studijavo muziką, gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorke baigė Tarptautinės teisės studijas Kolumbijos universitete. Su ambasadoriumi galima buvo kalbėtis įvairiomis temomis: politika, diplomatija, literatūra, muzika. Autorius dėkojo likimui, kad turėjo progos bendrauti su V. A. Dambrava, kuris paliko ryškų pėdsaką jo sieloje.

LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas pasidalijo mintimis apie Vytauto Dambravos svarbą ateities diplomatų kartoms.

Buvusiai LR Seimo narei Vilijai Aleknaitei Abramikienei  ambasadoriaus V. A. Dambravos asmenybė paliko gilų pėdsaką jos gyvenime, netgi asmeniniuose apsisprendimuose ir biografijoje. Ji dėkoja likimui, kad susipažino su ambasadoriumi, jo šeima. Ambasadoriui kiekvienas žmogus, su kuriuo jis susidurdavo, buvo savaime įdomus ir tai nebuvo apsimestinis bendravimas. Kaip diplomatas šią savybę V. A. Dambrava kūrybiškai panaudodavo kiekviename žmoguje ieškodamas bendraminčio.

Leidyklos „Žara" vadovė Ramutė Žandarienė padėkojo visiems susirinkusiems, kalbėjusiems ir pasidalijusiais prisiminimais apie ambasadorių V. A. Dambravą ir gražiai atsiliepusiems apie knygą. Vadovė džiaugėsi, kad ir jų leidykla prisidėjo prie šios iškilios V. A. Dambravos asmenybės, mūsų diplomatijos tėvo, kuris sugebėjo išnaudoti kiekvieną minutę tarnauti Lietuvai ir tikisi, kad tai ne paskutinė knyga apie ambasadoriaus veiklą.