2016 m. vasaris - balandis. Knygų apžvalga.

Račickas, Vytautas. Svečiuose pas mešką : [tikros istorijos pagal tremtinių prisiminimus] / [iliustravo Radvilė Valužytė]. - Vilnius : V. Račickas, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). - 127 p.

Šias istorijas išgyveno Stalino represijų aukos. Pasakojimuose panaudoti tremtinių prisiminimai. Pasakojimų herojai liudija žiaurią Sibiro tremtinių kasdienybę – badą, šaltį, artimųjų netektis, patyčias.
Ir neužgesinamą viltį sugrįžti į Lietuvą.

Treinys, Pranas. Duogo užrašai : teatrinis romanas. - Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 343 p.

„Duogo užrašai" – dvidešimtoji žinomo kraštiečio rašytojo Prano Treinio knyga.
Naujajame romane gvildenamos šiuolaikinio teatro gyvenimo problemos, kuriami ryškūs aktorių personažai, dramatiškose situacijose atsiskleidžia įtempti režisierių bei aktorių konfliktai. Pagrindinė herojų aistra - meilė: dramatiška, lyriška, kartais ironiška, o kartais net tragikomiška... Ir teatro reformų peripetijos, ir emocionalūs aktorių tarpusavio santykiai knygoje aprašomi ilgametę prozos meistro patirtį sukaupusiu, aukštaitiškojo folkloro prisodrintu žodžiu.