2016 m. sausis. Knygų apžvalga.

 Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai / sudarytoja Zita Mackevičienė. - Kaunas : V3 studija, 2015. – 115 p.

Leidinys parengtas įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos projektą „Rytų Aukštaitijos regiono Utenos krašto etnografiniai kaimai. II etapas".  Atsiminimus apie Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškės, Varniškės, Šiaudiniškio kaimus užrašė: Danguolė Grabauskienė, Bronislava Juknevičienė, Nijolė Šuminienė.

 Kirilauskaitė, Eglė. (Ne)dermei : eilėraščiai. - Utena : Utenos Indra, 2015 (Utena : Utenos Indra). – 95 p.

Utenos literatų klubo „Verdenė" narė Eglė Kirilauskaitė savo skaitytojus nudžiugino nauja brandžia poezijos knyga "(Ne) dermei". Ankstesnėje kūryboje daugiau dėmesio buvo skirta gimtojo krašto simbolikai, jai būdingai mitologijai ir geografinėms vietovėms („Vejuosi rūką"), o antrojoje poezijos knygoje pereinama prie ryšių tarp muzikos ir literatūros, ryšio su protėviais bei individualumo.

 Varneckas, Vygantas. Brydė žvaigždžių lietuje : eilėraščiai. - Utena : Respinas, 2015. – 125 p.

Režisierius, literatas Vygantas Varneckas išleido eilėraščių knygą „Brydė žvaigždžių lietuje". Tai pirmoji jo knyga, atspindinti daugelio metų kūrybą. Knygą sudarė pats autorius, sudėliodamas į penkis skyrius, atspindinčius jo gyvenimo ir kūrybinės veiklos metus. Leidinį iliustravo kultūros dalininkė Vida Navikienė.

 Žemaitienė-Skurkytė, Alvyra. Vėrinys tėviškei : [albumas]. - Utena : Kodilitas, 2015. – 149 p.

Utenos kraštui skirtą albumą „Vėrinys tėviškei" sukūrė tautodailininkė tapytoja, Utenos meno ir kultūros premijos laureatė Alvyra Skurkytė-Žemaitienė ir penkiasdešimt šeši šio krašto rašytojai, literatai.  Leidinyje susijungė aukštaitiški peizažai ir jausmingos Utenos krašto poetų, prozininkų mintys.   Leidinį redagavo lituanistas, rašytojas Stepas Eitminavičius.