2021 liepa-rugsėjis. Knygų apžvalga

Račickas, Vytautas. Tikras vyras : Iš „Juzulio istorijų". - Vilnius : V. Račickas, 2021. - 111 p.

Vytauto Račicko vardas skaitytojams gerai žinomas. Jis yra vienas mylimiausių vaikų rašytojų mūsų šalyje. „Tikras vyras" – nauja linksmų istorijų rinktinė.
Knygoje „Tikras vyras" laukia net dešimt nuotaikingų istorijų apie įvairius veikėjų nuotykius, nutikimus ir draugystę. Kas gali būti smagiau, nei pasakojimai, apie dalykus, kurie nutinka kiekvienam?

Raščius, Pranas. Paragauki sulos : eilėraščiai. - Vilnius : A. Raščius, 2021 ([Vilnius] : BALTO print). - 216 p.

Kraštiečio poeto Prano Raščiaus (1932–1987) poezijos rinktinėje publikuojami eilėraščiai iš šešių knygų, išleistų 1972–1988 m. Poeto kūryboje, lyg dailininko paletėje, tapomi peizažai, subtiliai perteikiamas gamtos grožis ir jos trapumas, su šviesiu ilgesiu atskleidžiami gimtinės vaizdai, dėkingumas žemei, jautriai paliečiami žmogaus išgyvenimai ir būties tema.
Knygą sudarė ir išleido poeto sūnus Andrius Raščius.

Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei: parodos katalogas [2021, Vilnius] / [sudarė Regina Vaišvilienė]. - Vilnius : Lietuvos medicinos biblioteka, 2021 ([Vilnius] : Baltijos kopija). - 74 p.

2020 metais minėjome 100-ąsias vaistininkės habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės gimimo metines. Šia proga Medicinos biblioteka parengė dr. E. Šimkūnaitei pagerbti ekslibrisų parodą ir išleido parodos katalogą.  Tokią parodą parengti pasiūlė uteniškis dailininkas Klemensas Kupriūnas. Lietuvos medicinos bibliotekos ekslibrisų kolekcijoje buvo keletas kūrinių su E. Šimkūnaitės vardu, o dailininkas K. Kupriūnas padovanojo dar 38 kraštietei skirtus ekslibrisus. Kiekvienas šio katalogo ekslibrisas, tai „vaizdinė ir žodinė nuoroda į įvairias dr. E. Šimkūnaitės savybes, jos gyvenimo įvairiapuses įdomybes".

Kaziela, Vytautas. Sapnų slidininkas: [poezija]. - Kaunas: Kauko laiptai, 2021. – 126 p.

„Sapnų slidininkas" – dvyliktoji poeto Vytauto Kazielos knyga. Naujame rinkinyje V. Kaziela lieka ištikimas minimalizmui, jo žodis taupus, bet svarus, o eilėraščiai daugiasluoksniai. Poetas nevengia socialinių temų, randasi tekstų, susijusių su karantinu bei pandemija, tačiau juose sugeba neįsivelti į daugiažodžiavimą, emocijas ir kuria netikėtus asociatyvius ryšius, gilias potekstes. Viena iš ryškiausių naujojo rinkinio ypatybių – sugebėjimas jungti konkrečias kasdienybės detales su amžinosiomis meilės ir mirties temomis.

Katinaitė-Lumpickienė,Regina. Varna su baltu plūksnu: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme / Regina Katinaitė-Lumpickienė. - Kaunas: Kauko laiptai, 2021. - 121 p.

Poetės Reginos Katinaitės-Lumpickienės naujo rinkinio eilėraščiai prabyla aukštaičių uteniškių tarme. Juose poetė derina šiuolaikinio gyvenimo detales su laikui nepavaldžia praktine išmintimi. Nors autorė neneigia objektyvaus žinojimo vertės, tačiau primena nepamainomą subjektyvios patirties svarbą žmogiškojoje egzistencijoje. Neretai prieštaringas asmens vidinis pasaulis atskleidžiamas nevengiant pasijuokti iš savęs, patiriant nuostabą ir netikėtus išminties blyksnius.