2020 rugpjūtis – rugsėjis. Knygų apžvalga

Jakštas, Jonas. Būna taip nedažnai : lyrika / [iliustracijų autorius Šarūnas Jakštas]. - Vilnius : Homo liber, 2019. – 103 p.

Naujas gerai žinomo poeto kraštiečio, kasmet išleidžiančio po lyrikos knygą, rinkinys. Tai tiesiog pokalbis su žmonėmis, išsaugojusiais savo sielose gyvenimo prasmę. Rinkinyje – itin išraiškingas eilėraščių ciklas apie žmogaus, artimo kitiems žmonėms, netektį. Poeto eilėraščiai asociatyvūs, daugiaprasmiški, ligi sielos gelmių užburiantys skaitytoją.

Kaziela, Vytautas. Už ilgesio kalnų : eilėraščiai. - Utena : Kamonada, 2020. - 74 p.

Į knygą „Už ilgesio kalnų" atrinkti eilėraščiai iš anksčiau išleistų knygų ir nauji, dar niekur neskelbtieilėraščiai, kuriuose kalbama apie meilę, trapius vyro ir moters santykius, išsiskyrimą, ilgesį. Eilėraščių forma – minimalistinė, tačiau čia telpa daugiau, nei galima išsakyti žodžiais, o subtilūs nutylėjimai atveria naujas interpretacijos gelmes.

R²: Romo žvilgsnis, Reginos žodis : [fotonovelių ir fotografijų rinkinys] / Regina Totorytė-Stundienė, Romas Kasiliauskis. - Utena : Utenos Indra, 2020. – 91 p.

Tai bendra Reginos Stundienės ir Romo Kasiliauskio fotonovelių knyga. Romo fotografijos, o Reginos novelės – žvilgsnis ir žodis.  Regina Stundienė seniai domisi menine fotografija. Ją žavi Romo Kasiliauskio fotografijos. Fotonovelėse autorė pasakoja apie savo babytę, tėtį, mamą, dukrą, savuosius išgyvenimus. Žurnalistei likimas lėmė pažinti begalę Aukštaitijos žmonių. Aprašytoji patirtis – tarsi jų išminties palikimas.

Jakšė, Viltė. Vilties vaivorykštė virš nerimo bedugnės. - Utena : Utenos Indra, 2020. - 127 p.

Šios knygos autorė yra Utenoje gyvenanti žurnalistė Regina Stundienė (Totorytė). Tai knyga, paremta skaudžiais asmeniniais išgyvenimais ir sutiktų žmonių likimais. Pseudonimas pasirinktas, norint įprasminti du dalykus: jos babytės – tėčio mamos – Paulės (buvusios Jakšytės) atminimą, ir kad knygą skaitantieji suvoktų, jog viltis visada yra net pačioje grėsmingiausioje akimirkoje.