2020 sausis – balandis. Knygų apžvalga

Račickas, Vytautas.  Gėlytė ir Bučkis : [rinktiniai apsakymai] . - Vilnius : V. Račickas, [2020]. – 285 p.

Vytautas Račickas į šią savo knygą sudėjo pačius geriausius apsakymus. Šių istorijų autoriui rūpi vaikų socialinės problemos, santykiai su tėvais, pedagogais. Įtaigios istorijos žadina Tėvynės meilės, tautiškumo, pilietinės atsakomybės jausmus. Pasakojimuose netrūksta humoro, kuris patinka ir mažam, ir dideliam.

Šaltenis, Saulius.  Geležiniai gyvatės kiaušiniai : romanas. - Vilnius : Tyto alba, 2020. - 194 p.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Šaltenis ilgai brandintame romane „Geležiniai gyvatės kiaušiniai" pasakoja apie Sausio 13-ąją.
Šį lūžio ir sumaišties metą autorius regi ne dalyvio, bet stebėtojo akimis. Romanas sukrečiantis, leidžiantis suprasti trapios moters stiprybę, pamatyti įvykius, kas vyko sausio 13-ąją ir kas vyko iki sausio 13-osios.

Šerelytė, Renata.  Pro rūdijančią naktį : romanas : [pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano A. Kraujelio gyvenimo faktais]. - Vilnius : Alma littera, 2020. - 205 p.

Renatos Šerelytės naujausioji knyga „Pro rūdijančią naktį"  pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio gyvenimo faktais. Tačiau tai nėra istorinė dokumentika, o romanas. Autorė istorijos pasakojimui pasirinko dienoraščio formatą ir dvi siužetines linijas. Antano Kraujelio mintys apie patirtus išgyvenimus ir mergaitės Adelės, augusios sovietmečiu istorija.

Baltakis, Algimantas.  Skrynelė dvigubu dugnu : nauji eilėraščiai, posmai, virtę dainomis, kronikėlės  . - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020]. - 162 p.

Mūsų literatūros klasikas, poetas, dainų tekstų autorius, literatūros kritikas, vertėjas, redaktorius, priklausantis vadinamajai „trisdešimtųjų metų gimimo" Lietuvos poetų kartai Algimantas Baltakis išleido naują knygą „Skrynelė dvigubu dugnu". Greta naujų eilėraščių knygoje yra skyrius „Posmai, virtę dainomis". Ne visi žino, kad tų dainuojamų eilėraščių autorius, kartu su kompozitoriais, yra – Algimantas Baltakis. Knygą paįvairina autoriaus eseistiniai intarpai.