2019 spalis – gruodis. Knygų apžvalga

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi : archyvai / [sudarytoja ir teksto autorė Virginija Paplauskienė]. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2019 (Morkūnas ir Ko). - 519 p.

Monografinio pobūdžio archyvinė knyga „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Archyvai", skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms. Rašytojas savo kūrybinį palikimą patikėjo Maironio lietuvių literatūros muziejui. Archyvinė medžiaga padės plačiau suvokti ne tik daugiaplanę A. Nykos-Niliūno asmenybę, bet ir visą su juo susijusią kultūrinę aplinką. 500 puslapių, pilnų unikalios archyvinės medžiagos, daug netikėto ir galbūt nematyto!

Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Praradimo simfonijos : 1946 metų kūrybinio rankraščio fotografinė kopija / [teksto autorė ir knygos sudarytoja Virginija Babonaitė-Paplauskienė]. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2018 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 159 p.

Alfonso Nykos-Niliūno (tikr. Alfonsas Čipkus) knygos „Praradimo simfonijos" fotografinės kopijos leidimas skirtas poeto sugrįžimui į Lietuvą. 2017 metų birželio 27-ąją buvo įvykdytas jo priešmirtinis noras: atgulti amžino poilsio gimtojoje Utenos žemėje, šalia savo artimųjų. Knygą sudaro dvi dalys: pirmojoje – įvadas, rankraštinio bei spaustuvei parengto maketo apžvalga ir Praradimo simfonijų pristatymas; antrojoje dalyje – fotografinis Praradimo simfonijų kūrybinis rankraštis, į kurį įterptos archyvinės nuotraukos.

Knyga išleista A. Čipkaus vaikų Berenikos ir Ario lėšomis.

Eitminavičius, Stepas. Įsivaizdavimai : [proza, esė]. - Utena : Utenos Indra, 2019. – 83 p.

Anūkams Ūlai ir Vakariui.

Tamošiūnaitė-Abukauskienė, Regina. Praeities versmelės : sakmės, pasakos, pasakojimai. - Utena : Utenos spaustuvė, 2019.– 179 p.

„Praeities versmelės" – sakmės, pasakos, pasakojimai surinkti iš tėvų, giminaičių, kaimynų ir užrašyti kraštotyrininkės Reginos Abukauskienės Užpalių ir Daugailių seniūnijose. Tai praeities versmelės. Tegul jos kunkuliuoja ateities kartoms.

Šimkūnas, Romualdas. Kalto muzika : [medžio drožybos mėgėjiški darbai]. - Vilnius : Kriventa, 2019. - 103 p.

Leidinyje „Kalto muzika" liaudies meistras Romualdas Šimkūnas pateikia dalies savo medžio drožybos mėgėjiškų darbų, atliktų per ketvirtį amžiaus, nuotraukas. Šie darbai atspindi autoriaus pomėgį, byloja apie savotišką dovaną gimtajam kraštui ir pasakoja apie nepaprastą R. Šimkūno gamtos, gimtinės meilę.

Baltramiejūnaitė, Dovilė. Tauragnų krašto piliakalniai : [informacinis leidinys]. - Tauragnai, Utenos r. : VšĮ Archeologijos centras, 2017. - 42 p.

Leidinyje pateikiama glausta, tačiau įvairiapusiška informacija apie Tauragnų seniūnijos piliakalnius – bendruosius jų išorinius požymius, lokalizaciją, piliakalnių pažinimo istoriją bei numatomas funkcijas. Leidinys skirtas visiems besidominantiems regioniniu kultūros paveldu.