2019 balandis – gegužė. Knygų apžvalga

Utena nepriklausomybės šimtmečio šviesoje / sudarytoja Genovaitė Šnurova. - Punskas : ,,Aušros leidykla", 2018. – 159 p.

Knygoje pateikiami 1919-1920 metų savanorių sąrašai, suskirstyti pagal buvusių valsčių (dabar seniūnijų) teritorijas. Savanorių sąrašus pateikė žurnalistas, visuomenės veikėjas Vilius Kavaliauskas. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Nenugalėtas ir neužmirštas : partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas / [sudarytoja Janina Šyvokienė]. - Vilnius : [Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2018. – 322 p.

Ši knyga – tai partizano A. Kraujelio-Siaubūno atminties ženklai geros valios žmonių širdyse: amžininkų kalbos ir prisiminimai, įamžinti meno kūriniuose, dokumentuose, nuotraukose, jubiliejinių partizano gimimo ir žūties iškilmingų sukakčių metu.

Skambantis Adolfo Driuko gyvenimas : [apie kompozitorių, dirigentą ir saviveiklinių kolektyvų vadovą] / sudarytojas Vytautas Kaziela. - Utena : Kamonada, 2019. - 78 p.

Biografinė knyga apie uteniškį kompozitorių, dirigentą, įvairių meno kolektyvų vadovą Adolfą Driuką.

Tolumos : tapyba, eilės, prisiminimai / Juozapas Miliūnas ; sudarytoja Rita Mikučionytė. - Utena : Utenos kraštotyros muziejus, 2018. - 207 p.

Ši knyga skirta tapytojo, dailės pedagogo Juozapo Miliūno (1933-2016) kūrybos palikimui atminti. Knygoje pristatoma plačiašakė Juozapo Miliūno kūryba – pastelės, aliejinė tapyba, fotografuotos skaidrės, eilės. Mėgstamiausias dailininko kūrinių motyvas – unikalūs Aukštaitijos kraštovaizdžiai. Gamtos slėpiningumas, romantinės nuotaikos, meilė gimtajam kraštui juntama ir dailininko tapytuose paveiksluose, ir jo sukurtuose eilėraščiuose. Leidinyje dailininko kūrybos rinkinį papildo jo kolegų – Povilo Ričardo Vaitiekūno, Juozo Gecevičiaus, Liudviko Pociaus ir Arvydo Šaltenio – prisiminimai, dailėtyrininkių – Nijolės Nevčesauskienės ir Kristinos Stančienės – įžvalgos.

Eitminavičius, Stepas. Trupinukai : [eiliuotos mintys] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2019. - 59 p.

Eiliuotos Stepo Eitminavičiaus mintys apie vaikystę, tėviškę, literatūrą ir rašytojus.

Mečislovas Treinys : Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Lietuvos Respublikos Seimo narys. - Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 310 p.

Knyga apie kraštietį Mečislovą Treinį (1941-2008), LT Aukščiausiosios Tarybos deputatą ir 1992-1996 metų kadencijos Seimo narį, profesorių, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarą, visuomenės veikėją. Knygoje pasakojama apie jo gyvenimą, mokslinį ir pedagoginį darbą, įvairiapusę veiklą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis ir dokumentų kopijomis.